Načítám Akce

O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu

Třetí kurz série Fyzioterapie funkce Clary Lewitové, který obsahově navazuje na kurzy předchozí a je obohacen o kreativní práci s pohybem.
Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém yzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Kurz O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu je třetím ze série kurzů Fyzioterapie funkce – přístupu, který za léta své praxe vyvinula Bc. Clara Lewitová později ve spolupráci s dalšími učiteli tohoto terapeutického směru.
Kurz navazuje na kurz Forma – funkce – facilitace a Pohyb a stabilita. Pro porozumění obsahu třetího kurzu je třeba mít absolvovaný první a druhý kurz u některého z učitelů Fyzioterapie funkce.
V roce 2015 se Bc. Lewitová rozhodla původní kurz o dýchání obohatit o kreativní práci s pohybem. Tuto část kurzu vede v úzké spolupráci s C. Lewitovou pohybová terapeutka Centra komplexní péče Dobřichovice Mgr. Marta Lebedová.

Orientační časový harmonogram:

(je upravován dle průběhu kurzu)

ČTVRTEK:
13.00 – 14.00 |Prezence účastníků, organizační záležitosti
14.00 – 18.00 |Zahájení kurzu, Přednáška: Celistvost člověka, funkční souvislosti
Téma: DK a pánev, pohybové vztahy oblasti DK
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Pohyb ve vlastním a všeobecném prostoru. Různost v rychlosti vnímání celistvosti těla v klidu i v pohybu.

PÁTEK:
07.30 – 08.00 |Společná snídaně
08.00 – 12.00 |Přednáška: Cesta do vnitřních prostor: pozornost, těžiště, opora
Téma: Břicho, bedra, bránice; Pohyb trupu vycházející zevnitř
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Dech jako pohyb, dech tvarující tělo. Regulace napětí dechem, proměnlivost dechu. Téma: Bránice a hrudník, propojení trupu
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Výrazovost (expresivita) v pohybu, komunikační možnosti pohybu. Jak se emoce projevují v těle v klidu i v pohybu.

SOBOTA:
07.30 – 08.00 |Společná snídaně
08.00 – 12.00 |Přednáška: Pohyb, jeho různé kvality, hledání konkrétních optimálních kvalit. Téma: Hrudník, HK, ruka
12.00 – 14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00 – 18.00 |Přednáška: Dech a práce, dech a pohyb.
Pracovní polohy, nosná funkce dechu. Téma: Pohyb: nonverbální komunikace: zvuk, hlas, zpěv
18.00 – 19.00 |Společná večeře
19.00 – 20.30 |Autentický pohyb, nezvyklý pohyb, tvůrčí možnosti pohybu. Plynutí pohybu, statické tvary a přechody mezi tvary. Příprava tance v nezvyklém prostoru.

NEDĚLE:
08.00 – 09.00 |Společná snídaně
09.00 – 13.00 |Přednáška: Propojení: být v sobě i ve světě doma. Téma: Opora, otevření, hlas, pohyb (tanec) v prostoru. Shrnutí kurzu
13.00 – 13.30 |Ukončení kurzu, organizační záležitosti

Akreditace:

Akreditace: 15 kreditů (UNIFY pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 25 (á 60 min)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová
Určeno pro: fyzioterapeuty, lékaře, maséry, atp.

Praktické informace:

UBYTOVÁNÍ: Je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 200,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky jsou k dispozici).

STRAVOVÁNÍ: Součástí ceny kurzu je 8 společných jídel. Lektorka doporučuje.

S SEBOU: Pohodlné oblečení, poznámkový blok.

POZNÁMKA: Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce.
V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex