Atestace v oboru psychosomatika pro lékaře – odborné stáže

Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. a Centrum komplexní péče Roseta s.r.o. jsou akreditovanými zařízeními pro výuku praktické části pro nástavbový obor psychosomatika pro lékaře. Stáže probíhají na základě individuální dohody se zájemcem o stáž a aktuálními možnostmi Center komplexní péče. Stáže mívají podobu velmi intenzivního a pestrého programu.  Stáž lze financovat samostatně nebo prostřednictví vysílajícího zařízení na základě uzavření smlouvy o stáži.

Zpětné vazby lékařů, kteří u nás stáž absolvovali:

MUDr. Marcela Prokopová, Ostrava:

„V CKP Dobřichovice jsem absolvovala část předatestační stáže /atestace z psychosomatické medicíny/. Cítila jsem se přijata do kolektivu, naučila jsem se mnohé o psychosociálních vlivech na pohybový  systém, diagnostice i terapii. Absolvovala jsem velmi zajímavou praxi s pohybovou terapeutkou. Kolegové se mi věnovali nad rámec svých povinností. Všem lékařům v přípravě na atestaci z psychosomatiky stáž  doporučuji.“

MUDr. Alexandra Konopásková:

„Během dvoutýdenní stáže jsem měla možnost navštívit CKP v Dobřichovicích,  Sámovu i Rosetu. Stáž byla velmi pečlivě a promyšleně zorganizovaná, takže jsem si mohla udělat velmi dobrou představu, co tato zařízení primárně zaměřená na práci s tělem svým klientům nabízejí. Oslovila mě komplexnost přístupu a propojení fyzioterapie s dalšími možnostmi řešení problematiky například za pomoci psychoterapie, pohybové terapie atd. Velmi jsem uvítala možnost seznámení se s různými metodami a přístupy jednotlivých terapeutů. Setkala jsem se výhradně s laskavým a vstřícným přijetím.“

MUDr. Jiří Markytán:

Během mé krátké stáže v CKP Roseta a Dobřichovice mě až překvapil pozitivní přístup a snaha mi toho co nejvíce zprostředkovat. Všichni zaměstnanci byli moc milí a sdílní, jak ke mně, tak i k pacientům. Praktické ukázky práce v kombinaci s teorií obohatily mou vlastní chirurgickou praxi. Stáž mě, mimo jiné, ještě více přesvědčila o smysluplnosti a efektivnosti komplexního přístupu k pacientům.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex