Klinická konzultace Fyzioterapie funkce

Docházíte na fyzioterapii již dlouho, vystřídali jste řadu terapeutů i přístupů a vaše obtíže nemizí nebo se stále vracejí, či se objevují nové? Potřebujete se zorientovat ve svém těle?
Klinické konzultace jsou určeny pro pacienty všech věkových kategorií. Pro ty, kteří hledají radu, kam směřovat své fyzioterapie. I pro ty, kteří na terapie nedocházejí a potřebují se zorientovat ve svých obtížích, svém těle.
V čem je konzultace jiná?
Mgr. Maryška a Mgr. Holubcová patří k aktuálně nejzkušenější generaci svobodných učitelů Fyzioterapie funkce®. Tito učitelé a zároveň fyzioterapeuté s mnohaletou zkušeností mají na konzultaci velký benefit, že vidí pacienta poprvé a to přináší škálu dalších možností, jak se vydat ze stagnace v terapeutickém procesu. K nezaplacení je jejich schopnost předávat viděné informace laskavým způsobem.
Pacient může přijít sám či v doprovodu svého fyzioterapeuta.

Klinické konzultace jsou vedeny v souladu s Fyzioterapií funkce®.
Fyzioterapie funkce® je způsob myšlení, který vyvinula Clara Lewitová, dcera prof. Karla Lewita. Je založen na pochopení souvislostí pacientových obtíží. Základem tohoto přístupu je umění vyšetřit a následně spojením všech získaných informací vyhodnotit, kudy terapii vést. Terapie je pak neustálým dialogem mezi rukou terapeuta a tělem pacienta, kdy terapeut vyhodnocuje reakce těla a terapii tomu přizpůsobuje. A takto terapeut doprovází pacienta při aktivním učení. Pacient z terapie odchází s konkrétními doporučeními, jak může sám na sobě pracovat (popř. ve spolupráci se svým fyzioterapeutem).

Příklady obtíží
Nezřídka se stává, že na konzultaci přijdou pacienti s bolestí určitého místa a během konzultace se ukáže, že bolest je do tohoto místa přenesená z jiné části těla.
Konkrétním příkladem může být návštěva 54letého pána s dlouhodobou bolestí kolene a již naplánovanou operací. Vyšetřením bylo zjištěno, že bolest způsobuje změna osy kolenního kloubu, která je však výrazně ovlivněna rozrůzněným svalovým napětím v oblasti pánve. Sjednocením napětí v oblasti pánve došlo k úpravě osy kolenního kloubu a tím k odstranění bolesti.

Dalším příkladem je návštěva 48leté paní, kterou dlouhodobě trápily žaludeční a střevní potíže a do té doby podstoupila mnoho vyšetření trávicího traktu s nejasnými výsledky. Během konzultace bylo zjištěno, že její vnitřní orgány nemají dostatek prostoru a jsou pod neustálým tlakem. Tím byla výrazně ovlivněna jejich funkce. Optimalizací prostoru trupu byl tento tlak zmírněn a výrazně ustoupily i trávicí potíže.

Je třeba upozornit, že pro trvalejší změny v těle pacienta je zapotřebí dlouhodobější aktivní práce „sama na sobě“. Ať už bez fyzioterapeuta či s ním. Klinické konzultace mají za cíl ukázat, kudy by bylo vhodné terapii dále vést.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex