Klinická konzultace Fyzioterapie funkce

Docházíte na fyzioterapii již dlouho, vystřídali jste řadu terapeutů i přístupů a vaše obtíže nemizí nebo se stále vracejí, či se objevují nové? Potřebujete se zorientovat ve svém těle?
Klinické konzultace jsou určeny pro pacienty všech věkových kategorií včetně miminek a malých dětí. Jsou určeny pro ty, kteří hledají radu, kam směřovat své fyzioterapie. I pro ty, kteří na terapie nedocházejí a potřebují se zorientovat ve svých obtížích, svém těle.

V čem je konzultace jiná?

Mgr. Holubcová a Mgr. Maryška patří k aktuálně nejzkušenější generaci svobodných učitelů Fyzioterapie funkce. Je zároveň učitelkou a zároveň fyzioterapeutkou s mnohaletou zkušeností, která má na konzultaci velký benefit, že vidí pacienta poprvé a to přináší škálu dalších možností, jak se vydat ze stagnace v terapeutickém procesu. K nezaplacení je její schopnost předávat viděné informace laskavým způsobem.

Pacient může přijít sám či v doprovodu svého fyzioterapeuta.

Klinické konzultace jsou vedeny v souladu s Fyzioterapií funkce
Fyzioterapie funkce je způsob myšlení, který vyvinula Clara Lewitová, dcera prof. Karla Lewita. Je založen na pochopení souvislostí pacientových obtíží. Základem tohoto přístupu je umění vyšetřit a následně spojením všech získaných informací vyhodnotit, kudy terapii vést. Terapie je pak neustálým dialogem mezi rukou terapeuta a tělem pacienta, kdy terapeut vyhodnocuje reakce těla a terapii tomu přizpůsobuje. A takto terapeut doprovází pacienta při aktivním učení. Pacient z terapie odchází s konkrétními doporučeními, jak může sám na sobě pracovat (popř. ve spolupráci se svým fyzioterapeutem).

Příklady obtíží

Nezřídka se stává, že na konzultaci přijdou pacienti s bolestí určitého místa a během konzultace se ukáže, že bolest je do tohoto místa přenesená z jiné části těla.
Konkrétním příkladem může být návštěva 54letého pána s dlouhodobou bolestí kolene a již naplánovanou operací. Vyšetřením bylo zjištěno, že bolest způsobuje změna osy kolenního kloubu, která je však výrazně ovlivněna rozrůzněným svalovým napětím v oblasti pánve. Sjednocením napětí v oblasti pánve došlo k úpravě osy kolenního kloubu a tím k odstranění bolesti.

Dalším příkladem je návštěva 48leté paní, kterou dlouhodobě trápily žaludeční a střevní potíže a do té doby podstoupila mnoho vyšetření trávicího traktu s nejasnými výsledky. Během konzultace bylo zjištěno, že její vnitřní orgány nemají dostatek prostoru a jsou pod neustálým tlakem. Tím byla výrazně ovlivněna jejich funkce. Optimalizací prostoru trupu byl tento tlak zmírněn a výrazně ustoupily i trávicí potíže.

Je třeba upozornit, že pro trvalejší změny v těle pacienta je zapotřebí dlouhodobější aktivní práce „sama na sobě“. Ať už bez fyzioterapeuta či s ním. Klinické konzultace mají za cíl ukázat, kudy by bylo vhodné terapii dále vést

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex