Individuální psychoterapie

Individuální psychoterapie je vedení při řešení vztahových, partnerských a rodinných problémů.
Našim klientům nenabízíme žádná rychlá a zázračná řešení jejich potíží, ale práci na sobě, hledání příčin obtíží, možných řešení, porozumění sobě a díky tomu někdy i druhým. Tato práce je většinou dlouhodobá a jejím prvním a nejdůležitějším předpokladem je to, že klient na sobě chce pracovat – to znamená, že chce sám ve svém životě něco aktivně měnit. Nepracujeme za něj, ale spíše ho provázíme během jeho vlastní práce na sobě.

Rámcová nabídka služeb

  • Práce s úzkostí, depresí, strachem a smutkem
  • Pomoc při zvládání stresu a únavy
  • Poradenství v rámci rozvoje osobnosti
  • Rozvoj komunikačních dovedností
  • Podpora zvyšování uvědomění a porozumění sobě a své situaci v životě

Je-li to třeba, spolupracují naši psychoterapeuti také se somatickými lékaři. Co se týče léčby psychofarmaky – psycholog je nepředepisuje, ale v některých případech se nevyhýbáme spolupráci s psychiatrem, který je po zvážení předepsat může. Neodmítáme tzv. alternativní  přístupy (někteří klienti je využívají třeba i v kombinaci s psychoterapií), jsme jen velmi skeptičtí k těm, které klientům nabízejí rychlá až téměř zázračná a hlavně nepracná řešení. Nabádáme ale klienty, aby dobře zvážili, ke komu se vydají, aby si ověřili odbornost toho, na koho se obracejí. Tam, kde není sám klient tím, kdo na sobě aktivně pracuje, je šance na dlouhodobé ovlivnění jeho obtíží minimální.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex