Bc. Clara Lewitová

Lektorka

Bc. Clara Lewitová je fyzioterapeutkou a tvůrkyní přístupu Fyzioterapie funkce. Její práce a způsob uvažování je ovlivněn celoživotní prací jejího otce prof. Karla Lewita a mnoha dalšími osobnostmi medicíny, fyzioterapie i veřejného života, kterými se Clara v průběhu let inspirovala. Patřili mezi ně prof. Janda, doc. Véle, Moshe Feldenkrais a další. Postupně nacházela vlastní profesní cestu, jak obecně známá fakta z vědních i klinických oborů spojovat do souvislostí a své zkušenosti aktivně předává studentům fyzioterapie na vysokých školách a v kurzech Fyzioterapie funkce. Její přístup je stále velmi novátorský, založený na klinických zkušenostech autentické práce s pacienty, o kterých Clara hovoří jako o svých největších a nejzásadnějších učitelích.

Clara Lewitová postupem času své zkušenosti předala několika svým žákům, kteří mají za úkol tento přístup a způsob myšlení dále rozvíjet a aktivně hledat nové funkční souvislosti.