Komplexní psychosomatické vyšetření

Komplexní psychosomatické vyšetření je hlavním psychosomatickým vyšetřením v nabídce našich center. Jedná se o jedinečnou kombinaci vyšetření rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem, po němž následuje společné konzilium. Na jeho základě je pro pacienta vypracována podrobná zpráva a navržen další postup.
Každý z odborníků má na klienta dostatek času (fyzioterapeut 50 minut, lékař a psycholog 80 minut) i čas vymezený na společnou poradu, která je klíčová při hledání vhodné terapeutické cesty.  A to je důvod, proč absolvovat komplexní psychosomatické vyšetření právě u nás.  Více hlav zkrátka víc ví …

Pro koho je toto vyšetření vhodné?

  • Pro klienty, jejichž zdravotní obtíže jsou dlouhodobé, případně se častěji opakují
  • Pro klienty, kteří již absolvovali řadu vyšetření, ale lékaři nenašli jednoznačnou příčinu jejich obtíží
  • Primárně se zabýváme obtížemi pohybového systému, s nimiž však mohou být spojeny i jiné fyzické obtíže a jejich propojení nemusí být vždy zcela zřejmé.

Vyšetření nenahrazuje komplexní interní či psychiatrické vyšetření a požadujeme na něj dodání důležitých doposud provedených vyšetření, která se vztahují k danému zdravotnímu problému (CT, magnetická rezonance, rentgen – slovní popis, interní, krevní, psychologické, speciální pedagogiky, atd.). Tyto podklady umožní snadnější zorientování našeho týmu v celkové situaci.

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex