Komplexní psychosomatické vyšetření

Komplexní psychosomatické vyšetření je nejkvalitnější možnost psychosomatického vyšetření v našich centrech. Jedná se o jedinečnou kombinaci vyšetření rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem a psychologem.
Zásadním benefitem při tomto vyšetření je společná konzultace těchto tří odborníků, při které se doplňují informace ze tří stran. Ve vzájemném tvůrčím prostředí vzniká pravidelně nový a celistvější pohled na pacienta s návrhy na možné terapeutické postupy. Na tuto schůzku pak navazuje společná schůzka pacienta, lékaře a psychologa. Při tomto sezení je pacient informován o závěrech z vyšetření a spolu s ním se vytváří terapeutický plán. Tento plán terapie musí být pro pacienta srozumitelný a musí mu v různých ohledech vyhovovat. Na závěr dostává pacient odbornou zprávu z vyšetření.
Tomuto záměru odpovídá celková doba potřebná k vyšetření – 4, 5 hod. Vstupní pohovory s lékařem a psychologem jsou 80minut, s fyzioterapeutem 50minut.

Pro koho je toto vyšetření vhodné?

  • Pro klienty, jejichž zdravotní obtíže jsou dlouhodobé, případně se častěji opakují
  • Pro klienty, kteří již absolvovali řadu vyšetření, ale lékaři nenašli jednoznačnou příčinu jejich obtíží
  • Primárně se zabýváme obtížemi pohybového systému, s nimiž však mohou být spojeny i jiné fyzické obtíže a jejich propojení nemusí být vždy zcela zřejmé.

Cena:

 Pojišťovna Roseta Sámova Dobřichovice
111 4 400 Kč 5 900 Kč 4 400 Kč
201 5 900 Kč 5 900 Kč 5 900 Kč
205 4400 Kč 5 900 Kč 4 400 Kč
207 5 900 Kč 5 900 Kč 5 900 Kč
209 4 400 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč
211 4 400 Kč 4 400 Kč 4 400 Kč
213 8 700 Kč 5 900 Kč 7 200 Kč
bez pojištění 8 700 Kč 8 700 Kč 8 700 Kč

Vyšetření nenahrazuje komplexní interní či psychiatrické vyšetření a požadujeme na něj dodání důležitých doposud provedených vyšetření, která se vztahují k danému zdravotnímu problému (CT, magnetická rezonance, rentgen – slovní popis, interní, krevní, psychologické, speciální pedagogiky, atd.). Tyto podklady umožní snadnější zorientování našeho týmu v celkové situaci.

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex