Rehabilitační lékař

Rehabilitační lékař provádí komplexní vyšetření pohybového systému pacienta, podrobně s pacientem rozebere anamnézu jeho obtíží a vyloučí méně časté příčin jeho problémů – infekční, neurologická či interní onemocnění. Pokud to stav vyžaduje, odešle pacienta i na další doplňující vyšetření.

Zjištěné klíčové poruchy, jako blokády, či svalové spasmy, odstraní přímo v návaznosti na vyšetření. V úzce vymezených případech provede terapeutický obstřik kloubu, či spastického svalu. Následně lékař doporučí vhodná léčebná a preventivní opatření (včetně ergonomického uspořádání pracoviště, výběru vhodného sportu apod.). Podle potřeby předepíše terapii.

Spektrum obtíží, kterými se zabýváme zahrnuje:

  • bolesti pohybového systému funkčního nebo degenerativního původu
  • ortopedická a neurologická onemocnění
  • poúrazové a pooperační stavy
  • poruchy vývoje
  • některá gynekologická i urologická onemocnění (inkontinence, poruchy pánevního dna, stavy po porodech a gynekologickýh operacích)
  • revmatologické choroby
  • mnohá interní onemocnění (komplikace diabetu, některá cévní onemocnění, stavy po cévních mozkových příhodách a další).

Vyšetření rehabilitačním lékařem je u nás možné (po předchozím objednání) i bez doporučení specialisty. Prosíme pacienty, aby s sebou k vyšetření vždy donesli výsledky dosavadních vyšetření a zdravotní dokumentaci, která s jejich obtížemi souvisí.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex