Podpůrný onkoprogram

Pro pacienty, kteří prošli nebo procházejí onkologickým onemocněním a chtějí se lépe orientovat v možnostech využití různých druhů podpůrné terapie – psychoterapie, fyzioterapie, lymfoterapie nebo cvičení. Co je pro mne vhodné? S čím mám raději ještě počkat?
Program je dlouhodobá podpůrná léčba, jejíž složení se odvíjí od výsledků vstupního vyšetření, vždy však v souladu s již nastavenou onkologickou léčbou (pokud probíhá). Součástí programu může být individuání fyzioterapie, psychoterapie, skupinové programy, pohybová terapie, lymfodrenáže, masáže, nácvik relaxace, případně další vhodné postupy.
Podmínkou účasti v programu je vstupní vyšetření, které zahrnuje vyšetření rehabilitačního lékaře s psychosomatickým přesahem, vyšetření u psychologa, jejich vzájemnou konzultaci a následné výstupní sezení s pacientem. Samotné vstupní vyšetření může být dostatečné pro další léčebné nasměrování (a můžete tedy absolvovat pouze vyšetření) nebo je na jeho základě sestavena dlouhodobější individuální podpůrná léčba pacienta v našich zařízeních (program).

Cena:

  • Vstupní vyšetření programu: od 3 100 Kč (dle vaší zdravotní pojišťovny)

Je možné absolvovat pouze vstupní vyšetření programu a na jeho základě pokračovat v podpůrnéterapii jinde (například v místě vašeho bydliště). V případě zájmu můžete podpůrnou terapii absolvovat
v rámci našeho programu.

Onkologické onemocnění – co teď a co potom?

Dozvěděli jste se diagnózu onkologického onemocnění? Připravujete se, procházíte nebo jste nedávno ukončili onkologickou léčbu? Tato období jsou pro pacienta a  jeho okolí vždy velmi náročná. Vlastní onkologická léčba je v našem zdravotnickém systému na vysoké odborné úrovni. Máme však zkušenosti, že ne vždy je dost času a  prostoru
na podpůrnou terapeutickou práci s psychickými i tělesnými problémy, které diagnóza a  léčba onkologického
onemocnění přináší.

V oblasti psychologické se jedná především o  téma prvotního zpracování a přijetí informace o diagnóze, o možnost podělit se a pracovat se stavy strachu, úzkosti, nejistoty a s potřebou alespoň dočasně změnit původní plány a životní stereotypy. Cíle podpůrné psychologické léčby mohou být různorodé. Někdo má zájem mluvit o tom, zda je možné, že něco v jeho životě mohlo mít vliv na vznik onemocnění a zda je možné to změnit… Jiní pacienti se chtějí v průběhu léčby co nejvíce psychicky stabilizovat, a tím podpořit úspěch léčby bez recidivy. Řada pacientů chce mluvit o své rodině, o svých blízkých, o pracovním prostředí a dalších individuálně důležitých věcech.

V oblasti tělesné má onkologická léčba různé zdravotní dopady. Fyzioterapie a další techniky práce s tělem mohou pacientovi významně pomoci tyto dopady zvládnout. Nejčastěji se jedná o podpůrnou léčbu pooperačních stavů
pacienta po propuštění z nemocnice.

Pracujeme s jizvami, otoky a  měkkými tkáněmi. Snažíme se zmírnit nepříjemné obtíže v  různých částech pohybového systému pacienta, které někdy při léčbě nebo po léčbě nastávají.

Podle zdravotního stavu pacienta mu pomáháme udržovat nebo zvyšovat celkovou fyzickou kondici. Pečujeme také o chronické pohybové obtíže pacienta, které se během léčby mohly zhoršit. Nesoustředíme se pouze na pohybový systém, ale pracujeme též s dýcháním, různými funkčními obtížemi trávicího systému, s močovou inkontinencí a dalšími souvisejícími obtížemi. Máme zkušenosti, že tato péče zvyšuje psychickou stabilitu.

Rádi bychom nabídli provázení a psychickou i tělesnou podporu při léčbě nádorového onemocnění. Vycházíme z myšlenky, že naše psychické prožívání a náš tělesný stav se navzájem ovlivňují.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex