Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o.

Na Vyhlídce 582
252 29 Dobřichovice
IČ: 26495414
Nejsme plátci DPH

Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o.
ambulance ORL

5. května 15
252 29 Dobřichovice
IČ: 26495414
Nejsme plátci DPH

Nakládání s osobními údaji

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU  2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Kromě možnosti přístupu k Vašim osobním údajům námi zpracovávaných, máte právo požadovat jejich opravu či omezení zpracování pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné, nepřesné, změnily se atd. Máte právo podat proti jejich zpracování námitku v případech, zákonem předvídaných.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po Vás požadovat. Pokud své osobní údaje lékaři neposkytnete v rozsahu nezbytném pro výkon jeho povinností, nemá povinnost Vás ošetřit.

Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je manažer provozu, případně pracovníci recepce.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex