Pohybová terapie

Terapie jsou určeny pro dospělé i dětské pacienty i klienty bez obtíží, kteří chtějí pracovat na vlastním rozvoji. Pro všechny, kteří chtějí zařadit do své léčby přístup, který přirozeně pracuje s tělem i duší (psychosomaticky), kteří chtějí svou nemoc nebo obtíže nahlédnout z jiného úhlu pohledu. Dále pro ty, kteří potřebují ulevit od každodenního stresu a povinností, zrelaxovat, „vyčistit hlavu“, soustředit se do sebe, podpořit pohybovou fantazii a nechat tělo vyzkoušet si i méně obvyklé pohyby, na které v běžném životě není prostor a čas.
Setkání pohybové terapie nebo kreativního tance jsou určena pro jednotlivce, páry nebo malé skupinky. Pohybovou terapii a kreativní tanec je možné navštěvovat samostatně i jako doplněk fyzioterapie nebo psychoterapie.

Pohybová terapie

Pohybová terapie je práce s tělem v pohybu. Dává pacientům nahlédnout, jak lze vnímat své tělo v prostoru, jak stát na nohách, jak vnímat osy kloubů při pohybu, jak vnímat střed těla a nesení vršku těla, jak dělat pohyb s lehkostí, jak využívat opor, vlastního rytmu atp. Pohybová terapie využívá mimo jiné poznatky z Fyzioterapie funkce. S klienty, kteří jsou připraveni pracovat dál, je možné využít pohybové terapie k práci s emocemi – jak se zrcadlí v našem pohybu, jak s nimi lze pohybově pracovat apod.

Kreativní tanec

Kreativní tanec k pohybové terapii přidává fantazii, volnost, zaměření na vlastní pohybové stereotypy a jejich rozvíjení do nových pohybových možností. Při volném pohybu (tanci) člověk snáze prožívá přítomný okamžik a nebloudí myslí v minulosti nebo budoucnosti. Takto soustředěně prožitý okamžik má moc nám dodat fyzické i psychické síly. Při tanci je posilováno vnímání vlastního těla a propojení jeho jednotlivých částí, které často vnímáme odděleně nebo je příliš nevnímáme.

Ohlasy

“Moc Vám děkuju, nevěděla jsem, co očekávat. Hodina se mi líbila, nic podobného jsem ještě nezažila. Je to umění.” (pacientka na týdenní rehabilitační pobyt)

“Na cvičení si cením osobního a neobvyklého přístupu a komornosti hodin. Velmi často se při tanečním cvičení pro mě objeví nový podnět, o kterém pak následující týden přemýšlím.” (účastnice tanečních cvičení)

“Lektorka dobře vnímá a respektuje mé potřeby, vytváří bezpečnou a tvůrčí atmosféru, při níž nemám strach se pohybově projevovat. Hodiny tance vnímám jako příjemný prostor pro vlasní rozvoj.” (účastnice taneční dílny)

“Pohybové sekvence a zážitky z hodin tance mi pomáhají v každodenním životě. Kolikrát se mi určitý pohyb připomene v průběhu dne. Celkově lépe vnímám, jak se pohybuji a jak používám své tělo při denodenních aktivitách. Dříve zachytím bolest a nenechám ji rozvinout.” (účastnice tanečních cvičení)

“Během týdenního pobytu jsem u vás absolvovala hodinu pohybové terapie. Jsem člověk, co se těžko uvolňuje, odhazuje zábrany – ale u Vás to nějak přišlo. Všichni, které jsem potkala po Vaší hodině, říkali, že vypadám moc spokojeně. Ale já jsem se i tak cítila! Byl to lék na duši!” (pacientka)

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex