Psychosomatická terapie

Naše tělo a mysl tvoří jeden celek. Tělesné zdraví je ovlivňováno způsobem, jakým prožíváme různé situace, jak se cítíme v důležitých vztazích, ovlivňuje nás také náš životní styl a společnost, ve které žijeme a v neposlední řadě geny, které jsme zdědili. To vše může mít vliv na vznik různých tělesných symptomů, nespavosti, pocitů napětí, psychické nepohody a jiných problémů.
Psychosomatická terapie umožňuje podívat se na naše fyzické i psychické obtíže z širšího, celostního úhlu pohledu.
Během konzultace budete mít dostatek času a prostoru probrat vše, co vás trápí a podívat se na okolnosti vzniku a průběhu vašich problémů. Společně budeme hledat nové možnosti, jak najít ztracenou rovnováhu a pocit zdraví. 

Kdy může psychosomatický přístup pomoci?

Psychosomatická terapie má velmi široké využití. Zde vám přinášíme nejčastější příklady situací, které mohou pacienta přivést do naší ordinace.

  • I přes správně vedenou léčbu se vaše obtíže vracejí v akutní podobě nebo mají tendenci přecházet do chronického stavu
  • Máte pocit, že od jisté doby začaly ve vašem životě problémy a necítíte se tak zdrávi jako dřív.
  • Máte problémy, ale laboratorní vyšetření ani zobrazovací metody nic patologického neodhalily. To ovšem neznamená, že tyto problémy neexistují nebo že si je člověk vymýšlí. Jsou naprosto reálné, ovšem projevují se poruchou funkce nebo bolestí, pocity úzkosti či těžko popsatelnými fyzickými vjemy, které nejsou běžnými vyšetřovacími postupy detekovatelné.
  • Tušíte, že vaše obtíže mají souvislost s něčím, co vám zatím uniká. Tělesné symptomy často vznikají právě proto, že něco vytěsníme do podvědomí. Tělo nás pak na to chce tímto způsobem upozornit.
  • Máte fyzické problémy, které jsou doprovázeny silnými emocemi.


Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex