Lektorský tým FFF

Lektor

Bc. Markéta Zikmundová

Bc. Markéta Zikmundová je svobodná učitelka Fyzioterapie funkce a zkušená fyzioterapeutka. Učila a učí s Bc. Clarou Lewitovou a Mgr. Markem Králem. Fyzioterapii se věnuje od roku 2006. Hledá funkčnost a přirozenost.

Mgr. Eva Pospíšilová

Mgr. Eva Pospíšilová je svobodná učitelka Fyzioterapie funkce a fyzioterapeutka na volné noze. S radostí učí kurzy Fyzioterapie funkce a od roku 2015 asistuje při klinických konzultacích Clary Lewitové. Fyzioterapie je pro ni řemeslem a uměním.

Bc. Richard Vaľa

Bc. Richard Vaľa je svobodný učitel Fyzioterapie funkce a fyzioterapeut. Spolupracuje a učí s Clarou Lewitovou. V CKP Dobřichovice se věnuje zejména pacientům s funkčními poruchami. Má holistický přístup.

Bc. Jitka Vanclová

Bc. Jitka Vanclová je spoluučitelka Fyzioterapie funkce a tvůrčí fyzioterapeutka. Zaměřuje se na jedinečnost pacienta v jeho pohybu i v jeho životě. Od roku 2015 asistuje při klinických konzultacích Clary Lewitové a učí.