Mgr. Marta Lebedová, R-TPT

Pohybová terapeutka

Mgr. Marta Lebedová je pohybová terapeutka a certifikovaná masérka (Certified Massage Practitioner). Absolvovala masérskou školu Monterey Institute of Touch v Kalifornii a dva roky pracovala na fyzioterapeutickém pracovišti Damon Anderson and Assocciates. Fyzioterapii funkce studovala u Bc. Clary Lewitové a Mgr. Jana Maryšky. Absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v taneční a pohybové terapii. Rozšiřující kurzy absolvovala u Mgr. Kláry Čížkové, u Dr. Suzi Tortora, Joan Chodorow a dalších. Tanec i improvizaci se učila u českých i zahraničních tanečníků a choreografů. Účastnila se na tanečně-experimentálním dění na Monterey Penninsula College.

V CKP Dobřichovice pracuje od roku 2007, kde spolupracuje v týmu s lékaři, fyzioterapeuty i psychoterapeuty. Kromě individuální pohybové terapie zde již mnoho let vede skupinové cvičení “Tanec a imaginace“, uzavřené skupiny pohybové terapie a od roku 2015 pohybovou část kurzu Bc. Clary Lewitové “Fyzioterapie funkce III: O vnitřních prostorách, dechu a hledání pohybu”. Účastní se výuky zahraničních studentů fyzioterapie FTVS UK. Aktivně i pasivně se podílí na tuzemských i mezinárodních konferencích. Externě vede workshopy pohybové terapie zaměřené na vnímání těla v pohybu (body awarness). Je členkou Společnosti psychosomatické medicíny ČLS JEP a členkou české Asociace taneční a pohybové terapie TANTER.

Pohybová terapie, terapeutický tanec a masáže napomáhají pacientům k obnově fyzických i psychických sil, k  celkové harmonizaci, lepšímu vnímání těla a rozšíření pohybového repertoáru.