DOMŮ

Den otevřených dveří CKP Dobřichovice odstartoval novou éru

CKP1Ve čtvrtek 15. 10. 2015 pořádalo Centrum komplexní péče Dobřichovice Den otevřených dveří. Celou zprávu s fotografie si můžete prohlédnot ZDE.

Představilo prostory po letních stavebních úpravách, seznámilo návštěvníky s nabídkou služeb.

Součástí programu bylo setkání s jednatelkou MUDr. Danou Jenšovskou a ředitelkou Mgr. et Mgr. Janou Týkalovou, které shrnuly uplynulých 13 let fungování centra.

Z historie do současnosti

Centrum komplexní péče Dobřichovice bylo založeno v roce 2001. V prvních letech fungování nabízelo dva zdravotnické obory: ORL a fyzioterapii. V roce 2004 byl spuštěn provoz v zrekonstruovaném domě v ulici Na Vyhlídce č. 582 a nabídka služeb se postupně rozrůstala. V letech 2005-2013 působil v centru rehabilitační lékař MUDr. Jan Hnízdil. V roce 2006 se stala první klinickou psycholožkou Mgr. Danuše Jandourková, současná vedoucí týmu psychologů. V letech 2008-2013 v centru ordinoval a vyučoval prof. MUDr. Karel Lewit, DrSc. V r. 2008 pro obrovský zájem pacientů a pro potřebu rozšíření služeb si centrum pronajalo prostory ve 2. patře domu. V r. 2012 byly prostory odkoupeny. Ukázalo se, že je důležité propojit ordinace v přízemí s prostorami ve 2. patře, což bylo v létě tohoto roku zařízeno vybudováním centrální chodby a počítačového zázemí.

Při letošních stavebních úpravách se dále povedlo vytvořit multifunkční prostor, který lze rozdělit na 2 terapeutické místnosti a tělocvičnu (popř. seminární místnost) a zároveň jej otevřít pro pořádání konferencí až do počtu 50 osob. Toto se podařilo díky technologii mobilních příček. V dopoledních hodinách byl prostor k vidění se stěnami složenými tak, aby ohraničovaly jednotlivé místnosti. V průběhu odpoledne jsme stěny otevřeli. Vznikl tak velký sál, který byl využit mj. pro vystoupení.

Multifunkční sál byl vystoupeními postupně otestován. Nejprve prostorově 40 hrajícími, zpívajícími a tančícími dětmi ze souboru Notičky, dále pak 21 děvčaty z  Rebels O.K., která roztáčela švihadla doslova od podlahy ke stropu. Akustiku sálu se speciálně upraveným stropem mohli ocenit posluchači mezzosopranistky Jany Lewitové.

Návštěvníci mohli zavzpomínat na prof. Lewita. V jedné místnosti jsme promítali krátké video s názvem Vyhmátnout, vomakat, pochopit.

Po celý den prostory prováděli Mgr. Týkalová, MUDr. Jenšovská i fyzioterapeuté, psychologové a rehabilitační lékaři, kteří seznamovali návštěvníky s našimi službami. Stavíme na oborech: ORL, rehabilitační lékařství, fyzioterapie a psychologie. Poskytujeme doplňkově relaxační metody, sdružujeme nabídku do ucelených programů i nabízíme prostory k pronájmu.

Naše služby

Následující přehled služeb ukazuje na širokou nabídku CKP Dobřichovice podrobněji:

 • rehabilitační lékařství a fyzioterapie: diagnostika, prevence a léčba obtíží spojená s pohybovým systémem dětí a dospělých (např. bolesti hlavy, zad, kloubů, poúrazové a pooperační stavy, léčba neplodnosti, problematika pohybového vývoje dětí)
 • psychologie: psychodiagnostika, psychoterapie, krizová intervence, poradenství a koučování (náročné životní, rodinné, partnerské a pracovní situace, psychosomatická onemocnění)
 • vzdělávání, semináře, workshopy, konference (je možné se přihlásit do databáze, skrze kterou je zájemcům rozesílána nabídka našich akcí)
 • masáže, lymfodrenáže, výživové poradenství, bioenergetika, pohybová terapie, Nordic Walking, akupunktura
 • Týdenní rehabilitačně rekondiční pobyty, Komplexní psychosomatické vyšetření, Rehabilitační vyšetření s psychosomatickými postupy, relaxační programy, skupinové programy (cvičební, seberozvojové)
 • ordinace ORL (ordinace umístěna v ulici 5. května od r. 2011)
 • pronájem prostor

V současné době působí v CKP Dobřichovice 2 ORL lékaři a 2 zdravotní sestry ORL, 4 rehabilitační lékaři, 5 psychologů, 20 fyzioterapeutů, 4 maséři, 1 pohybová terapeutka a 1 výživová poradkyně a tým recepčních a administrativních pracovníků, kteří vytvářejí důležité zázemí pro fungování celého zařízení. Většina zaměstnanců (90%) je zaměstnána na částečné pracovní úvazky, většina jsou ženy matky a 10 z nich (25%) mají 3děti.

Perlička

Naše organizační schopnosti byly otestovány odstávkou elektrické energie, která trvala od 7.30 do 15.00 hod., tedy po většinu slavnostního dne. Za světlo, kávu a funkčnost elektronických zařízení děkujeme Jiřímu Jánskému, který se postaral o agregát.

Partneři akce

Stavební úpravy probíhaly v úzké spolupráci majitelky CKP Dobřichovice MUDr. Dany Jenšovské, ředitelky Mgr. et Mgr. Jany Týkalové a architekta Ing. arch. Michala Havelky. Realizaci přestavby zaštítila stavební firma Karel Dvořák – KODL. Úpravy proběhly v rekordním čase necelého 2,5 měsíce,  plný provoz byl spuštěn 9.9.2015.

Generální projektant, architektonický návrh, autorský a technický dozor:
Ing. Arch. Michal Havelka

Dodavatelé:
Stavební části:                KODL, Karel Dvořák,  s.r.o.
Posuvné příčky:            LIKO-S,  a.s.
Osvětlení:                ATEH, s.r.o.
Silnoproudé rozvody:            JIŘÍ JÁNSKÝ
Slaboproudé rozvody:        HOT LINE SERVIS,  s.r.o.
Dodavatel nábytku:            CZ INTERIÉRY, s.r.o.
Dodavatel židlí (čekárna, recepce):   VITRA KONCEPT,  s.r.o.
Sanitární zařizovací předměty:    GROHE LIVE centrum Praha, s.r.o.
Návrh audio a video:            FORGYS,  s.r.o.
Návrh přístupového systému:    GRANUS,  s.r.o.

Děkujeme všem sponzorům:

 • Dana Dezortová DD cukrářská výroba
 • Studio zdravého obouvání s.r.o.
 • Český národní podnik s.r.o.-PURE CZECH
 • Auto Průhonice, a.s.-autorizovaný VOLVO dealer
 • Vinařství Mádl
 • TEJPY.cz s.r.o.
 • Vitra Koncept, s.r.o.

Další poděkování

Děkujeme všem, kteří nás přišli navštívit osobně. Děkujeme těm, kteří se na Dni otevřených dveří podíleli organizačně.

27.10.2015
za tým CKP Dobřichovice Mgr. Hana Sladká
koordinátorka Dne otevřených dveří

Info k běžnému chodu CKP

Vstup do zařízení je nyní přes recepci pro všechny pacienty. Tj. i pro pacienty, kteří docházejí na terapii do II. patra.

Objednávání zůstává beze změny na tel. číslech: 257 713 076  a  723 603 600 (telefon na recepci CKP). Stejná čísla použijte, pokud se chcete omluvit z terapie nebo máte jakékoliv další dotazy.

Doufáme, že se Vám i nám bude v nových prostorách dobře dařit.

Objednávání na listopad od 19.10.

Čím se zabývá CKP Dobřichovice

Fyzioterapie, psychologie, psychosomatika

Jsme nestátní zdravotnické pracoviště s jedenáctiletou tradicí umístěné v příjemném prostředí brdských lesů. Pacienti u nás vyhledávají ambulantní péči v oborech FYZIOTERAPIE, rehabilitace, rehabilitační lékařství, PSYCHOLOGIE, psychosomatická medicína, ušní – nosní – krční a gastroenterologie. Psychosomatický přístup uplatňují i další odborníci našeho zařízení (nejen lékař). Několik let poskytujeme ojedinělá komplexní psychosomatická vyšetření. Nabízíme též speciální pohybové a relaxační programy. Náš tým zkušených odborníků se věnuje jak pacientům z bližšího okolí tak pacientům ze vzdálenějších oblastí České republiky i ze zahraničí.

Poskytujeme péči hrazenou zdravotními pojišťovnami i péči za přímou platbu.

Komplexní péče

Na začátku komplexní péče stojí důkladný diagnostický rozhovor lékaře nebo terapeuta s pacientem, který pomáhá rozkrývat a pochopit, jak pacientovy tělesné obtíže vznikají a jak souvisejí s jeho každodenním životem a psychickým rozpoložením. Na základě rozhovoru jsou navrženy vyšetřovací a léčebné postupy, které pomáhají pacientovi na cestě z nemoci. Tyto postupy v sobě nejčastěji zahrnují fyzioterapii, psychologické poradenství a psychoterapii, ale také např. masáže, nácvik relaxačních technik, jógová cvičení, Nordic walking, tanec atp. Tento způsob práce pomáhá najít klíč k nemocem a obtížím, s nimiž si i nejmodernější vyšetřovací technické metody neporadily. Snahou našeho zařízení je poskytnout pacientovi všechny jmenované prostředky k úzdravě pod jednou střechou a v jednom týmu odborníků.

Vzdělávání

Tradicí se v našem zařízení stalo také vzdělávání odborníků pracujících ve zdravotnictví. Organizujeme odborné kurzy a semináře a předáváme naše zkušenosti prostřednictvím stáží, školicích akcí a konzultací.

Kontakt

Případné dotazy rádi zodpovíme na naší e-mailové adrese: info@ckp-dobrichovice.cz

Kontakty pro objednání:

 • 257 713 076, 723 603 600 (fyzioterapie, rehabilitační lékaři, psychoterapie, elektroléčba apod.)

Věříme, že u nás budete spokojeni,

tým Centra komplexní péče Dobřichovice

Komentáře nejsou povoleny.