MUDr. Alexandra Konopásková

Psychosomatická lékařka

MUDr. Alexandra Konopásková je lékařka s atestací z všeobecného lékařství a nástavbovou atestací z psychosomatiky.

Studovala na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v letech 1983-1989. Již v době studia se zajímala o celostní pohled na člověka ve zdraví a nemoci. Proto si vybrala jako svůj obor právě všeobecné lékařství. Brzy ji tento zájem přivedl i k alternativním metodám léčby, obzvláště k homeopatii, které se od té doby věnuje.

Ve své práci se v CKP Dobřichovice v rámci psychosomatické konzultace s klienty zabývá možnými příčinami a souvislostmi při vzniku a trvání zdravotních obtíží. Tento přístup umožňuje nahlédnout problémy z nového úhlu pohledu, porozumět jim v souvislostech životních událostí a významných vztahů a poté hledat společně cestu k uzdravení. V případě zájmu lze tyto procesy podpořit homeopatickými postupy.