Načítám Akce

Psychiatrické diagnózy

 Část osobnostní charakteristiky pacientů často určuje způsob jejich stonání i vytváření terapeutického vztahu. Považujeme proto za velmi užitečné znát manifestní projevy onemocnění u psychiatrických pacientů a vědět, co může terapeut při této práci čekat a zároveň si být vědom limitů účinnosti léčby.
Cílem školicí akce je interaktivní formou seznámit účastníky s praktickým pohledem na duševní nemoc, základními pojmy a přehledem psychiatrických diagnóz. U úzkostně depresivních poruch, psychóz, psychosomatických onemocnění a poruch osobnosti se více podíváme na specifika v komunikaci nemocných a pomáhajícího personálu, pracovní kontakt, motivaci k léčbě a cíle spolupráce pak shrneme jako „přiměřený přístup“. Informace budou ilustrovány příklady z praxe, video-ukázkami a diskusí.
Kurz je vhodný pro lékaře, fyzioterapeuty, pracovníky psychosomatických pracovišť a další odborníky.

Časový harmonogram:

|12:30 – 13:00 Prezence
|13:00 – 18:00 Zahájení, uvedení do problematiky

  • Duševní nemoc / duševní zdraví – co je normální?
  • Diagnóza jako nástroj k porozumění nemoci, ke komunikaci mezi kolegy, ke škatulkování…
  • Úzkostné a depresivní poruchy, přiměřený přístup
  • Psychosomatické a somatizační poruchy a přiměřený přístup
  • Psychózy (zejména paranoidní schizofrenie a toxická psychóza) a přiměřený přístup
  • Poruchy osobnosti (hraniční, narcistická…), přiměřený přístup
  • FAQ (často kladené dotazy), diskuse

|18:00 Uzavření školicí akce, předání diplomů.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex