Mgr. Jan Kulhánek

Lektor

Mgr. Jan Kulhánek je klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor. Pracuje s dětmi a dospívajícími. Zabývá se léčbou poruch příjmu potravy.

Pracoval na Dětské psychiatrické klinice FN Motol, v Centru zrakových vad FN Motol, dlouhá léta spolupracoval s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha. Je vedoucím psychologem a psychoterapeutem v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov. Má svou privátní praxi zaměřenou na léčbu poruch příjmu potravy. Realizuje projekt internetového portálu o poruchách příjmu potravy www.idealni.cz.

Jako lektor spolupracuje s Pražskou vysokou školou  psychosociálních studií, vede psychoterapeutické výcviky, případové i týmové supervize pro jednotlivce a skupiny. Je členem Asociace klinických psychologů, České asociace pro psychoterapii, Českého institutu pro spervizi a Česká arteterapeutické společnosti