Mgr. Jan Kulhánek

Lektor

Mgr. Jan Kulhánek je klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor. Pracuje s dětmi a dospívajícími. Zabývá se léčbou poruch příjmu potravy.

Pracoval na Dětské psychiatrické klinice FN Motol (psycholog, arteterapeut), v Centru zrakových vad FN Motol, dlouhá léta spolupracoval s Klubem duševního zdraví pro dospívající a dospělé psychiatrické pacienty při VFN Praha. Je vedoucím psychologem a psychoterapeutem v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov (ambulance, vedení stacionářů, skupin, jiných programů pro pacienty s psychotickým onemocněním, rodinné terapie). Nyní má svou privátní praxi zaměřenou na léčbu poruch příjmu potravy. Realizuje projekt internetového portálu o poruchách příjmu potravy www.idealni.cz.

Jako lektor spolupracuje s Pražskou vysokou školou psychosociálních studií (PVŠPS) na výuce předmětů, zaměřených na práci s rodinou a psychologii, vede psychoterapeutické výcviky, případové i týmové supervize pro jednotlivce a skupiny. Je členem Asociace klinických psychologů AKP, České asociace pro psychoterapii ČAP, Českého institutu pro supervizi ČIS a České arteterapeutické společnosti.