Načítám Akce

Palpační variace

Praktický kurz rozvíjející funkční přístup ve fyzioterapii a rehabilitačním lékařství. Palpace je základní dovedností každého terapeuta v našem oboru. Dobrá palpace umožňuje přesnější diagnostiku, pomáhá při diferenciální diagnostice a dává výbornou zpětnou vazbu při terapii.

Palpací získáváme informace o všech vrstvách těla, do kterých patří kůže, podkoží, fascie,svaly, šlachy i kosti.

Kurz vychází z tradičních postupů, které učil profesor Lewit. Cílem kurzu je získání jistoty při palpaci. I když se palpace učí a procvičuje v kurzech manuální medicíny, opakovaně se v praxi setkáváme s nejistotou a nedůsledností terapeutů při palpačním vyšetřování pacientů. Během kurzu se postupně propalpujeme tělem od hrudníku k patě a zpět k hlavě. Kurz může oživit nepoužívané nebo zapomenuté dovednosti u absolventů kurzů manuální medicíny anebo odhalit užitečnost palpací čerstvým absolventům nebo kolegům, kteří v praxi palpaci příliš nepoužívají.

Jak napsal pan profesor Lewit, během palpace naše prsty nepůsobí pouhým statickým tlakem, ale vždy provádí jemné a účelné pohyby. Při palpaci registrujeme současně pomocí receptorů pro tlak i proprioceptory. Důležité je přesné dávkování síly, ať už protahujeme nebo vzájemně posouváme vrstvy měkkých tkání, pronikáme do hloubky tkání nebo ohmatáváme anatomické struktury. Prof. Lewit rád při výuce používal větu: „V manuální medicíně jsou tvoje prsty tvoje oči, tak si na ně netlač, chceš si je vypíchnout?“

Akreditace: 12 kreditů (UNIFY)

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex