Mgr. Michaela Veverková

Lektorka

Mgr. Michaela Veverková absolvovala FTVS UK a od ukončení studia pracuje v Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze. Dříve působila pod vedením profesora Jandy, se kterým se podílela na polyelektromyografických, postugrafických i dalších výzkumech. Absolvovala stáže u profesora Lewita, se kterým vyučovala kurzy manuální medicíny. Dále asistovala Bc. Bezvodové při výuce senzomotorické stimulace a metody paní Mojžíšové. Do roku 2020 pracovala na klinice rehabilitačního lékařství ve Vinohradské nemocnici.

V současné době Mgr. Veverková vyučuje na katedře Rehabilitace a fyzikální medicíny IPVZ v kurzech manuální medicíny a podílí se na výuce ve specializačním studiu Aplikované fyzioterapie. Dále vede u Bc. Bezvodové certifikovaný kurz manuální medicíny pro fyzioterapeuty a souběžně pracuje na ambulanci na soukromém rehabilitačním pracovišti. Je absolventkou více než 20 odborných kurzů včetně: Brügger-koncept, DNS, McKenzie metoda MDT, Mulligan Concept, PNF, reflexní lokomoce dle Vojty, Feldenkrais výcvik aj. Mgr. Veverková je součástí týmu Nadačního fondu Karla Lewita, jehož posláním je rozvíjet funkční způsob myšlení ve zdravotnictví.