Načítám Akce

Diagnostika a terapie závratí

V klinické praxi se s pacienty, kteří mají poruchu rovnováhy vázanou na onemocnění vestibulárního systému, setkáváme poměrně často.
Základním principem rehabilitace by měl být individuální přístup k pacientovi respektující charakter poruchy a tíži funkčního deficitu v každodenních aktivitách. V praxi to znamená, že pokud chceme léčit pacienta s vestibulární poruchou, je nutné pomocí specifického klinického vyšetření určit typ poruchy.
V teoretické části se posluchači seznámí s fyziologií řízení rovnováhy a základní symptomatikou vyskytující se u pacientů s poruchami stability a závratěmi. Hlavní náplní kurzu bude aplikace teoretických poznatků do praxe.

Posluchači se naučí klinicky vyšetřovat pacienty s poruchami stability s cílem stanovit topickou diagnózu. Druhá část kurzu bude věnována teoretickým aspektům působení rehabilitace na rovnovážný systém a praktickému nácviku terapie u konkrétních pacientů – polohová závrať (diagnostické a repoziční manévry u BPPV), pacient s periferním vestibulárním postižením a pacient s centrální vestibulární poruchou. V kurzu se budeme věnovat také problematice funkčních poruch krční páteře u pacientů se závratí. Prakticky budou demonstrovány postupy myoskeletální medicíny využitelné u těchto pacientů. Kurz bude probíhat interaktivní formou a vychází z moderních poznatků Evidence Based Medicine.

Harmonogram:

SOBOTA

|9:30 – 10:00 Prezence
|10:00 – 12:30 Fyziologie řízení rovnováhy
|12:30 – 13:30  Oběd
|13:30 – 14:30 Klinické vyšetření pacienta
|15:00 – 17:00 Problematika polohových závratí nácvik repozičních manévrů u pacientů s polohovou závratí

NEDĚLE

|9:30 – 11:00 Manuální medicína a závratě
|11:00 – 12:30 Manuální medicína a závratě
|13:00               Závěr – diskuse, ukončení kurzu a předání diplomů

Určeno pro:

Lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky nebo zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se setkávají s pacienty s poruchami stability a závratí.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex