doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D.

Lektor

PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D. je asistent Kliniky rehabilitace a TVL 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Praze Motole. V roce 2013 dokončil postgraduální studium neurověd a složil rigorózní zkoušku z kinantropologie na Karlově Univerzitě. V roce 2017 obhájil na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy habilitační práci v oboru rehabilitace a tělovýchovné lékařství. Zabývá se problematikou rehabilitace pacientů s onemocněním vestibulárního systému. Je členem The International Society for Posture & Gait Research. V rámci výzkumu spolupracuje s Center for Balance Disorders – Baylor College of Medicine Houston, USA a Ear and Hearing Center – Center for Balance Disorders, University of Pittsburgh, USA. Přednáší studentům fyzioterapie a všeobecného lékařství. Publikoval 25 odborných prací (16 v impaktovaných časopisech), je spoluautorem monografie Závratě a autorem několika kapitol v knihách.