Načítám Akce

Časová osa 2 – Bio-psycho-sociální anamnéza

Pokračující praktický kurz navazující na část I, který je určený pro absolventy akreditovaného kurzu Bio-psycho-sociální anamnéza  v délce minimálně 20h.
Kurz slouží k upevnění a rozšíření získaných znalostí a dovedností, zejména systemického uvažování v psychosomatice a tématu rodových posloupností a transgeneračního přenosu vzorců stonání a psychosomatického zpracování traumatických emocí. Účastníci přinášejí k diskuzi a propracování časové osy svých pacientů. Pracuje se s modelovými časovými osami, které jsou zpracovány lektory a s anonymizovanými časovými osami pacientů.
Psychosomatika důsledně vychází z bio-psycho-sociálního přístupu k pacientovi. Každá zdravotní potíž má svoje projevy ve vrstvě biologické, psychologické a sociální. Práce s časovou osou je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci při pochopení vzniku a udržování obtíží jak odborníkovi, tak samotnému pacientovi. Může být užitečnou pomůckou pro motivaci dále na sobě pracovat, nejen se pasivně odevzdat do péče zdravotnictví. Teoretickým základem časové osy je systemické pojetí rodiny jako sociální dělohy, kde je člověk vyživován a připravován pro samostatnou existenci a odkud vychází do velkého světa, s různým vybavením. Rodina ve svém vývojovém cyklu prochází přes vývojové prahy a mezníky, kdy v rodinách nacházíme častější výskyt různého stonání u jednotlivých členů rodiny. Vznik příznaků může být podmíněn působením systémových sil a může sloužit k fungování či udržování rovnováhy systému.

Cena:

lékaři – 4 700 Kč
fyzioterapeuti, psychologové a ostatní) – 4 000 Kč
Při společné platbě s kurzem Časová osa I (7.-9.6.2024) zvýhodněná cena za dva kurzy: 8 500,- lékaři, 7 200,- Kč ostatní

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty, psychology, a další odborníky se zájmem o psychosomatiku, podmínkou je absolvování min 20-ti hodinového kurzu Časové osy buď v CKP nebo u jiných lektorů.

Akreditace:

Garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová
Kredity: 11 (Unify, pouze pro fyzioterapeuty), 13 (ČLK)
Výukových hodin: 14,25 h (à 60 minut), 19 (à 45 minut).

Harmonogram:

PÁTEK:

|14.30 – 15.00 – Prezence účastníků.
|15:00 – 16:30 – Úvod, představení účastníků, představení lektorů
|16.30-16.45 – Pauza
|16.45 – 17.15 – Teorie : Téma rodových posloupností. Trandebitace. Modelová časová osa s rozborem
|17.15 – 17.30 – Pauza
|17.30-20.00 – Úvod do transgeneračního přenosu traumatu. Diskuze.

SOBOTA:

|9.00 – 10.30 – Reflexe včerejších témat ve velké skupině.
|10.30 – 10.45 – Pauza
|10.45-12..15 – Práce v malých skupinách nad časovými osami pacientů
|12.15-14.00 – Oběd
|14.00 – 15.30 – Práce nad časovými osami pacientů
|15:30 – 15.45 – Pauza
|15.45 -17.15 – Práce nad časovými osami pacientů
|17.15 – 17.30 – Pauza
|17.30-18.15 – Reflexe denní práce

NEDĚLE:

|9.00 -10.30 – Práce nad časovými osami pacientů
|10.30 – 10.45 – Pauza
|10.45 – 12.15 – Závěrečná evaluace kurzu

Praktické info:

Na počátku kurzu budou účastníci požádání o podpis, že dodrží mlčenlivost ohledně osobních informací, k nimž se v rámci kurzu dostanou. Kurz je praktický a má osobní a sebezkušenostní charakter.

S sebou: pohodlné oblečení, psací potřeby, desky na diplom
Oběd: Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).
Nocleh: Přespat můžete ve vlastním spacáku na naší karimatce ve společné místnosti za 250 Kč na noc. Případně zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex