MUDr. Alena Večeřová Procházková

Lektorka

Absolvovala 1.LF UK v r 1996, pracovala v Institutu postgraduálního vzdělávání v Praze a v Psychiatrické nemocnici Bohnice a od roku 2010 pracuje v psychiatrické ambulanci. V průběhu působení na IPVZ se Alena stala autorkou a spoluautorkou několika učebnic psychiatrie a psychosomatiky. Učitelem psychosomatického myšlení a blízkým kolegou je pro ni Radkin Honzák, s kterým pracovala v rámci katedry psychiatrie IPVZ a jsou dále přáteli.

Alena se dále postupně profilovala směrem k psychoterapii, absolvovala komplexní psychoterapeutický výcvik ve skupinové dynamické psychoterapii (Skálův Institut, ukončení 2001) a později v biosyntéze (Český Institut biosyntézy, ukončení 2016) a též výcvik v supervizi v ČIS (2016).

V současné době se Alena kromě práce v psychiatrické ambulanci angažuje ve výuce lékařů a odborníků se zájmem o psychosomatiku a podílí se na organizaci výuky subkatedry psychosomatiky IPVZ. Dále jako lektorka vede sebezkušenostní výcvik v 16.komunitě Skálova Institutu a dále se vzdělává v biosyntéze, kde pro Český Institut biosyntézy vede spolu s Veronikou Sailerovou cyklus Psychosomatika v biosyntéze. Superviduje práci kolegů  a poskytuje též týmovou supervizi a ve volném čase píše články pro Psychologii.cz