Načítám Akce

Časová osa 1 – Bio-psycho-sociální anamnéza

Psychosomatika důsledně vychází z bio-psycho-sociálního přístupu k pacientovi. Každá zdravotní potíž má svoje projevy ve vrstvě biologické, psychologické a sociální. Práce s časovou osou je základním nástrojem, který pomáhá v orientaci při pochopení vzniku a udržování obtíží jak odborníkovi, tak samotnému pacientovi. Může být užitečnou pomůckou pro motivaci dále na sobě pracovat, nejen se pasivně odevzdat do péče zdravotnictví.
Teoretickým základem časové osy je systemické pojetí rodiny jako sociální dělohy, kde je člověk vyživován a připravován pro samostatnou existenci a odkud vychází do velkého světa, s různým vybavením. Rodina ve svém vývojovém cyklu prochází přes vývojové prahy a mezníky, kdy v rodinách nacházíme častější výskyt různého stonání u jednotlivých členů rodiny. Vznik příznaků může být podmíněn působením systémových sil a může sloužit k fungování či udržování rovnováhy systému.
Nácvik využívání časové osy jako nástroje pro úvodní psychosomatickou práci probíhá ve trojicích a v malých skupinách. Kurz je sebezkušenostní, pracuje s osobním příběhem účastníků.

Cena:

lékaři – 4 700 Kč
fyzioterapeuti, psychologové a ostatní – 4 000 Kč
Při společné platbě s kurzem Časová osa II (15.-17.11.2024) zvýhodněná cena za dva kurzy: 8 500,- lékaři, 7 200,- Kč ostatní

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty, psychology a další odborníky

Akreditace:

Garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová
Kredity: 15 (Unify, pouze pro fyzioterapeuty), dále bude podána žádost o akreditaci u ČLK a AKP
Výukových hodin: 15, 5 h (à 60 minut), 20,6 (à 45 minut).

Harmonogram:

PÁTEK

|14:30 – 15:00 – Prezence účastníků.
|15.00 – 16:00 – Zahájení, organizační záležitosti, vysvětlení a podpis mlčenlivosti, vzájemné představení. (skupina)
|16:00 – 16:15 – Pauza
|16:15 – 17:45 – Teoretická východiska časové osy: Bio-psycho-sociální koncept, jazyk, dialog, receptorové pole, vznik a vývoj od biologického k sociálnímu. Konstruktivistický přístup rodinné teorie, rodina jako sociální děloha, posloupnost soc.děloh (rod).  (přednáška)
|17:45 – 18:00 – Pauza
|18:00 – 19:30 -Bio- psycho-sociální anamnéza . Ukázka práce s časovou osou pacienta. Praktická doporučení, limity ČO. (workshop)
|19:30 – 20:00 – Zakončení denní práce

SOBOTA

|9:00 – 9:45 – Skupinová reflexe práce z předchozího dne (skupin)
|9:45 – 10:00 – Přestávka, občerstvení
|10:00 – 12:30 – Bio-psycho-sociální anamnéza prakticky: sběr časových os frekventantů ve trojicích (workshop)
|12:30 – 14:00 – Oběd
|14:00 – 16:30 – Práce nad příběhy frekventantů s přestávkami podle potřeby.  (workshop)
|16:30 – 16:45 – Pauza
|16:45 – 17:30 – Ukončení denní práce ve velké skupině (skupina)

NEDĚLE

|8:30 – 9:15 – Skupinová reflexe včerejší práce. (skupina)
|9:15 – 9:30 – Pauza
|9:30 – 11:45 – Pokračování práce nad čas osami frekventantů. Sdílení nálezů, dotazy, poklady, překvapení opět dvě trojice na lektora á hodinu a čtvrt. (workshop)
|11:45 – 12:00 – Pauza
|12:00 – 13:30 – Závěrečná reflexe, evaluace (skupina)

Praktické info:

Na počátku kurzu budou účastníci požádání o podpis, že dodrží mlčenlivost ohledně osobních informací, k nimž se v rámci kurzu dostanou. Kurz je praktický a má osobní a sebezkušenostní charakter.

S sebou: pohodlné oblečení, psací potřeby, desky na diplom
Oběd: Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).
Nocleh: Přespat můžete ve vlastním spacáku na naší karimatce ve společné místnosti za 250 Kč na noc. Případně zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex