Rehabilitační lékaři

CKP Dobřichovice má novou vedoucí lékařku MUDr. Barboru Danielovou. Dále u nás působí tito rehabilitační lékaři: MUDr. Jan Slovák, MUDr. Barbora Šťastná, MUDr. Helena Ungerová,  MUDr. Šárka Krejbichová a MUDr. Blanka Keclíková. Naši lékaři a naše lékařky při práci s pacienty využívají komplexní psychosomatický přístup. MUDr. Slovák se věnuje komplexnímu rehabilitačnímu lékařství s důrazem na funkční složku obtíží. Objednání k lékařům pouze telefonicky v recepci CKP na 257 713 076 a 723 603 600.

MUDr. Barbora Danielová – vedoucí lékařka

MUDR-Danielova-portretMUDr. Barbora Danielová je lékařka s atestací z rehabilitačního lékařství a  neurologie a se způsobilostí v oboru psychosomatická medicína.

V CKP Dobřichovice ordinuje v pondělí a v pátek.

Objednání:

v recepci CKP Dobřichovice na telefonních číslech: 257 713 076, 723 603 600

Více o MUDr. Danielové

Studium medicíny absolvovala na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v letech 1981-1987. Nejprve pracovala na neurologických odděleních v Ústí nad Labem a v Nemocnici Na Homolce v Praze. Ve své další praxi se již zaměřila rehabilitačním směrem a postupně pracovala v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích v Praze, na Rehabilitační klinice FN Motol, na Rehabilitační klinice Malvazinky a na Rehabilitačním oddělení Vršovická zdravotní a.s., kde na část úvazku pracuje dosud.  V CKP  Dobřichovice pracuje od dubna 2015.

Již od studií  tíhla k celkovému vnímání pacienta ve smyslu propojenosti tělesných, psychických a sociálních vlivů na vznik a průběh onemocnění. V letech 2004-2009 absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci.

V léčbě pacientů se snaží používat komplexní přístup. Za základ považuje klasické medicínské zhodnocení problému s navržením léčby, režimová a ergonomická opatření. V případě potřeby a zájmu se spolu s pacientem věnuje  psychosociálním okolnostem onemocnění se zvážením možností jejich ovlivnění.

V CKP Dobřichovice vyšetřuje dospělé pacienty a větší děti (cca od 10 let) zejména s různými obtížemi pohybového systému, s bolestivými stavy a s neurologickými onemocněními. Provádí rehabilitační vyšetření s psychosomatickými postupy a účastní se komplexních psychosomatických vyšetření v týmu CKP.

MUDr. Jan Slovák

rehabilitační lékař MUDr. SlovákMUDr. Jan Slovák je rehabilitační lékař a primář CKP Dobřichovice a CKP Roseta. V CKP Dobřichovice ordinuje v úterky.

Objednání: v recepci CKP Dobřichovice na telefonních číslech: 257 713 076, 723 603 600.

MUDr. Slovák provádí komplexní lékařská vyšetření pacientů a jejich léčbu s důrazem na funkční složku obtíží, včetně vyhodnocení ergonomie pracoviště, sportovního poradenství a posouzení interních nebo psychosomatických vlivů na pacientovy pohybové obtíže. Poskytuje mobilizační a manipulační výkony, kineziologický taping, terapeutické obstřiky. Předepisuje kompenzační pomůcky, doporučení na lázeňskou terapii. Ordinuje fyzioterapii a fyzikální terapii, psychoterapii, eventuálně doplňující zobrazovací metody, či dle potřeby vyšetření u specialistů jiných odborností.

Profesní životopis MUDr. Slováka

První lékařskou fakultu dokončil v roce 1997. V roce 2002 absolvoval atestaci z Vnitřního lékařství, v roce 2008 atestaci z oboru Rehabilitační a fyzikální medicína. Atestační práci vypracoval na téma Syndrom horní hrudní apertury. Pracoval v Lázních Poděbrady a.s., na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Český Brod, na Oddělení léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Bulovka a na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice Střešovice. V Centru komplexní péče Roseta pracuje od června 2010. Na pozici vedoucího lékaře CKP Roseta působí od dubna 2011. Od září 2011 ordinuje i v CKP Dobřichovice.

Absolvoval kurzy Myoskeletální medicíny, Fyzikální terapie, Rehabilitace v neurologii, Rehabilitace v ortopedii, Balneoterapie, Léčba bolesti, Neurofyziologie, Ergoterapie, McKenzie, Stabilizace páteře, Kineziotaping, Rentgenologie, Funkční manuální medicíny dle Tichého, Funkční terapie dle Clary Lewitové, rehabilitace vestibulárních poruch a další. Účasní se Vojenských fyziatrických dnů, rehabilitačních seminářů ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, na konferencích kineziologie, stáží u prof. Karla Lewita a dalších akcí. Spolupracuje s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, kde přednáší na téma Respirační fyzioterapie. V Ústřední vojenské nemocnici se podílel na klinické studii přístup McKenzie versus Hluboký stabilizační systém.

Ve volném čase fotografuje, maluje a zajímá se o hudbu a literaturu. Ze sportů se věnuje běhu na delší tratě, plavání a cyklistice.

MUDr. Barbora Šťastná

MUDr. Barbora Šťastná kromě ambulantní práce v CKP působí také v nemocnici Beroun, kde je v předatestační přípravě na obor rehabilitační a fyzikální medicína.

Objednání v recepci na 257 713 076, 723 603 600.

Všeobecné lékařství studovala na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v letech 1997-2004. Promovala v létě roku 2004. Během studia medicíny absolvovala masérský kurz a kurz reflexní terapie.

V r. 2005 začala pracovat na interním oddělení nemocnice Hořovice, kde následně v letech 2008-2010 pracovala na neurologickém oddělení. V roce 2010 absolvovala neurologický kmenový základ a začala pracovat na rehabilitačním oddělení. V současnosti je v předatestační přípravě na obor rehabilitační a fyzikální medicína.

Během let 2006 – 2010 absolvovala psychoterapeutiký výcvik Rodinné terapie v Institutu Rodinné terapie v Praze v Motole.  A mezi lety 2009 a 2010 absolvovala dvouletý kurz Základní psychosomatické péče v rámci Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, který vedl MUDr. Chvála. Úspěšně dokončila kurz manuální a myoskeletální medicíny.

Od studentských let se zajímá o psychosomatickou medicínu. Uvědomila si, že „v našem studiu medicíny něco velmi důležitého chybí, co se neučí na přednáškách ani to není možné vyčíst z medicínských knih a přitom se bez „toho“ lékař při práci neobejde, pokud ji chce dělat dobře. Jde o zájem o pacienta nejen z medicínského ale také z lidského hlediska, jde o hledání souvislostí mezi zdravotními obtížemi a životním stylem člověka, jde o snahu o pochopení významu nemoci, snahu o širší pohled na člověka s jeho jedinečným životním příběhem.“ Tento komplexní přístup k pacientům se ji daří uplatňovat právě tady, v Centru komplexní péče.

MUDr. Helena  Ungerová

foto MUDr. Ungerová, lékař, neurologie a rehabilitační lékařstvíMudr. Ungerová je lékařka se specializací neurologie a rehabilitační lékařství. Věnuje se dospělým pacientům a dětem od 10 let. Účastní se také komplexních psychosomatických vyšetření. V CKP Dobřichovice ordinuje ve čtvrtky od 13 do 20 hodin, dále dle objednání.

Objednání v recepci na 257 713 076, 723 603 600.

MUDr. Helena  Ungerová se ve  své práci snaží  dlouhodobě uplatňovat principy  komplexního  zhodnocení  zdravotního stavu  pacienta .

Různorodé  vlivy  osobního a pracovního  života  působí na lidskou psychiku, prožitky, na duši. Positivně nebo negativně. A mohou také tak zpětně působit na fyzické tělo. Pokud negativní vlivy trvají dostatečně  dlouho, mohou  způsobit zdravotní problém, který pacienta přivede k lékaři. MUDr. Ungerová se  snaží ve  spolupráci  s pacientem zjistit souvislost  mezi psychikou a somatikou a najít cestu  k řešení potíží.

Profesní životopis MUDr. Ungerové

MUDr. Helena Ungerová promovala v roce 1990 na Lékařské  fakultě  Univerzity Palackého v Olomouci. Atestaci pro obor Neurologie složila v roce 1998, atestaci pro obor Rehabilitační a fyzikální  medicína v roce 2003.

Pracovala na neurologickém oddělení Nemocnice  s poliklinikou v Přerově, v NZZ Spea Olomouc,  s.r.o. na neurologické ambulanci, na rehabilitačním oddělení Kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci, na  rehabilitační ambulanci Fakulty tělesné kultury a sportu  University Palackého v Olomouci. Od roku 2003 žije ve Středočeském kraji, pracovala na rehabilitační ambulanci NZZ v Praze 4. V roce 2004  otevřela svou soukromou praxi v Jílovém u Prahy.

Je absolventkou mnoha kurzů a školicích akcí (pro obory neurologie, rehabilitace, léčba  bolesti, fyzikální terapie, akupunktura a psychosomatika), které pořádá Institut postgraduálního vzdělávání lékařů v Praze např.:

 • Kurz myoskeletálních a mobilizačních technik – prim. MUDr. Křupka a prim. MUDr. Kubíček a pokračovací  kurzy  pod  vedením Doc. MUDr. Rychlíkové a  as. MUDr. Vacka.
 • Kurzy   Léčby  bolesti  – prim. MUDr. Vondráčková.
 • Základní a pokračovací kurzy akupunktury – MUDr. Milada  Barešová a stáže  v Kabinetu akupunktury  IPVZ Praha.
 • Kurz  Komplexní  psychosomatické péče  – MUDr. Chvála a  PhDr. Trapková.

MUDr. Šárka Krejbichová

foto MUDr. Krejbichové v ordinaci CKP DobřichoviceMUDr. Šárka Krejbichová je rehabilitační lékařka. V CKP Dobřichovice ordinuje pravidelně ve středy. Může přijmout anglicky, francouzsky a rusky mluvící pacienty.

Objednání: v recepci CKP Dobřichovice na telefonních číslech: 257 713 076, 723 603 600.

Více o MUDr. Krejbichové

MUDr. Šárka Krejbichová je lékařkou s atestací z rehabilitačního lékařství s desetiletou praxí v oboru. Má zkušenost z lůžkové i ambulantní péče, věnuje se především rehabilitaci dospělých pacientů s onemocněním pohybové soustavy původu ortopedického, neurologického, revmatického, věnuje se rehabilitaci po sportovních poranění  a rehabilitaci sportovců, zároveň má dlouhou zkušenost s  léčbou nejčastějších civilizačních onemocnění jako jsou bolesti páteře, bolesti hlavy a  degenerativní obtíže starší populace.

Provádí standardní i komplexní lékařská vyšetření, podílí se na komplexních psychosomatických vyšetřeních v týmu CKP.

Její motto zní: “Věk není důvod k ukončení aktivního života a trávení dnů s bolestí. Rehabilitace je především návodem, jak s vlastním tělem zacházet. Bez vlastního zapojení nemůžeme dosáhnout změny”.

MUDr. Blanka Keclíková

MUDr-Blanka-KeclikovaMUDr. Blanka Keclíková je lékařka. Kromě CKP Dobřichovice ordinuje i v našem sesterském zařízení CKP Roseta Praha pod laskavým vedením primáře MUDr. Jana Slováka.

Přijímá do péče děti od čtyř let, mladistvé a dospělé pacienty.

Objednání: v recepci CKP Dobřichovice na telefonních číslech: 257 713 076, 723 603 600.

Více o MUDr. Keclíkové

Lékařské studium ukončila na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií pracovala jako sekundární lékařka na Klinice rehabilitačního lékařství na 1. LF UK a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Albertově.

Výběr z absolvovaných odborných kurzů

 • Přehled fyzioterapeutických metod pro lékaře – Institut postgraduálního vzdělávání pro lékaře (IPVZ)
 • Kompletní kuz v manuální medicíně – Doc. Rychlíková, IPVZ
 • Statická a dynamická diagnostika ve fyzioterapii – FACE CZECH
 • Kurz kineziologického tejpování I.- Mgr. Richard Jisl, Fyzioaktiv
 • FyzioAKTIVNÍ NOHA- Fyzioaktiv
 • Škola pánevního dna I.- Mgr. Renata Skálová
 • Refreshment manuální mediciny – Cp – Doc. Rychlíková
 • Spiral Dynamic Basic – med. -  Lenka Kazmarová
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice – Mgr. Petr Bitnar
 • a mnoho dalších

Naši lékaři pracují komplexně. Při vstupním vyšetření se pacientům věnují 50 minut. Dále poskytují následující typy vyšetření:

Rehabilitační vyšetření s psychosomatickými postupy

rehabilitační vyšwtření s psychosomatickými postupyRehabilitační vyšetření vychází z předpokladu vzájemného ovlivňování našich tělesných a psychických funkcí a jejich propojení se způsobem života, který vedeme, s tím jak zvládáme různé životní situace i s prostředím, ve kterém se to vše odehrává.

Pro koho může být vyšetření přínosné:

 • lékaři Vám opakovaně sdělují, že nenacházejí jasnou příčinu Vašich problémů
 • máte problémy převážně v oblasti pohybového systému
 • máte dlouhodobé tělesné problémy, které se opakují nebo jsou spojeny i s potížemi v jiných oblastech, včetně psychiky
 • máte pocit, že při běžném lékařském vyšetření na Vás lékař nemá dost času a že se opomíjí něco důležitého

Cílem je se společně zamyslet nad možnými příčinami Vašich potíží a nad možnostmi komplexní terapie.

Vyšetření provádí: MUDr. Barbora Danielová, MUDr. Jan Slovák

Objednání: 257 713 076, 723 603 600

Kde: Na Vyhlídce 582, 252 29 Dobřichovice

Celý leták si můžete stáhnout ZDE.

Cena:

 • vstupní vyšetření: vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění, příplatek za psychosomatické postupy 500,-Kč (80 minut)
 • kontrolní vyšetření: vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění, příplatek za psychosomatické postupy 500,-Kč (50 minut)

Komplexní psychosomatické vyšetření

Vyšetření pacienta týmem odborníků (lékař, fyzioterapeut a psycholog + dle přání další odborníci týmu CKP Dobřichovice). Více informací najdete v části Psychologie/Komplexní vyšetření. Lékařské vyšetření provádí vždy jeden z našich rehabilitačních lékařů.

Komentáře nejsou povoleny.