Rehabilitační lékaři

CKP Dobřichovice má novou vedoucí lékařku MUDr. Barboru Danielovou. Dále u nás působí tito rehabilitační lékaři: MUDr. Jan Slovák, MUDr. Barbora Šťastná, MUDr. Helena Ungerová,  MUDr. Šárka Krejbichová a MUDr. Blanka Keclíková. Naši lékaři a naše lékařky při práci s pacienty využívají komplexní psychosomatický přístup. MUDr. Slovák se věnuje komplexnímu rehabilitačnímu lékařství s důrazem na funkční složku obtíží. Objednání k lékařům pouze telefonicky v recepci CKP na 257 713 076 a 723 603 600.

MUDr. Barbora Danielová – vedoucí lékařka

MUDR-Danielova-portretMUDr. Barbora Danielová je lékařka s atestací z rehabilitačního lékařství a  neurologie a se zvláštní odbornou způsobilostí v oboru psychosomatika.

V CKP Dobřichovice ordinuje v pondělí a v pátek.

Objednání:

v recepci CKP Dobřichovice na telefonních číslech: 257 713 076, 723 603 600

Více o MUDr. Danielové

Studium medicíny absolvovala na Fakultě všeobecného lékařství University Karlovy v letech 1981-1987. Nejprve pracovala na neurologických odděleních v Ústí nad Labem a v Nemocnici Na Homolce v Praze.

Ve své další praxi se již zaměřila rehabilitačním směrem a postupně pracovala v Domově sv. Karla Boromejského v Řepích v Praze, na Rehabilitační klinice FN Motol, na Rehabilitační klinice Malvazinky a na Rehabilitačním oddělení Vršovická zdravotní a.s. V CKP  Dobřichovice pracuje od dubna 2015. Od roku 2016 je jednou z prvních držitelek Certifikátu o zvláštní odborné způsobilosti k výkonu povolání lékaře v oboru psychosomatika.

Již od studií  tíhla k celkovému vnímání pacienta ve smyslu propojenosti tělesných, psychických a sociálních vlivů na vznik a průběh onemocnění. V letech 2004-2009 absolvovala komplexní výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch v Liberci.

V léčbě pacientů se snaží používat komplexní přístup. Za základ považuje klasické medicínské zhodnocení problému s navržením léčby, režimová a ergonomická opatření. V případě potřeby a zájmu se spolu s pacientem věnuje  psychosociálním okolnostem onemocnění se zvážením možností jejich ovlivnění.

V CKP Dobřichovice vyšetřuje dospělé pacienty a větší děti (cca od 10 let) zejména s různými obtížemi z pohybového systému, s bolestivými stavy, s neurologickými onemocněními. Účastní se komplexních psychosomatických vyšetření v týmu CKP.

MUDr. Jan Slovák

rehabilitační lékař MUDr. SlovákMUDr. Jan Slovák je rehabilitační lékař a v CKP Dobřichovice ordinuje v úterky. Dále působí jako vedoucí lékař v CKP Roseta.

Objednání: v recepci CKP Dobřichovice na telefonních číslech: 257 713 076, 723 603 600.

MUDr. Slovák provádí komplexní lékařská vyšetření pacientů s obtížemi pohybového systému. Díky atestaci z Vnitřního lékařství a letitým zkušenostem s psychosomatickými pacienty má přesah i do dalších oborů. Zajímá ho, jaké faktory ze života pacienta se na vzniku a udržování potíží podílí. Zdůrazňuje vliv civilizačních návyků, nevhodných pohybových stereotypů, osobnostních a psychických faktorů. Pátrá po možných interních příčinách.  V léčbě zdůrazňuje týmovou a multioborovou spolupráci a aktivní přístup pacienta. Vyšetřuje dospělé pacienty a děti od 4 let věku.

Profesní životopis MUDr. Slováka

První lékařskou fakultu dokončil v roce 1997. V roce 2002 absolvoval atestaci z Vnitřního lékařství, v roce 2008 atestaci z oboru Rehabilitační a fyzikální medicína. Atestační práci vypracoval na téma Syndrom horní hrudní apertury. Pracoval v Lázních Poděbrady a.s., na Rehabilitačním oddělení Nemocnice Český Brod, na Oddělení léčebné rehabilitace Fakultní nemocnice Bulovka a na Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice Střešovice. V Centru komplexní péče Roseta pracuje od června 2010. Na pozici vedoucího lékaře CKP Roseta působí od dubna 2011. Od září 2011 ordinuje i v CKP Dobřichovice.

Absolvoval kurzy Myoskeletální medicíny, Fyzikální terapie, Rehabilitace v neurologii, Rehabilitace v ortopedii, Balneoterapie, Léčba bolesti, Neurofyziologie, Ergoterapie, McKenzie pro lékaře, Stabilizace páteře, Kineziotaping, Rentgenologie, Funkční manuální medicína dle Tichého, Funkční terapie dle Clary Lewitové, Rehabilitace vestibulárních poruch a další. Opakovaně stážoval u prof. Karla Lewita.  V Ústřední vojenské nemocnici se podílel na klinické studii přístup McKenzie versus Hluboký stabilizační systém. Přednáší na psychosomatických konferencích. Spolupracuje s Institutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, kde v minulosti přednášel Respirační fyzioterapii a v současnosti  Psychosomatiku v rehabilitaci.

Ve volném čase fotografuje, maluje a zajímá se o hudbu a literaturu.

MUDr. Helena  Ungerová

foto MUDr. Ungerová, lékař, neurologie a rehabilitační lékařstvíMudr. Ungerová je lékařka se specializací neurologie a rehabilitační lékařství. Věnuje se dospělým pacientům a dětem od 10 let. Účastní se také komplexních psychosomatických vyšetření. V CKP Dobřichovice ordinuje ve čtvrtky od 13 do 20 hodin, dále dle objednání. Poskytuje také akupunkturu.

Objednání v recepci na 257 713 076, 723 603 600.

MUDr. Helena  Ungerová se ve  své práci snaží dlouhodobě uplatňovat principy komplexního  zhodnocení  zdravotního stavu  pacienta .

Různorodé  vlivy  osobního a pracovního  života  působí na lidskou psychiku, prožitky, na duši. Pozitivně nebo negativně. A mohou také tak zpětně působit na fyzické tělo. Pokud negativní vlivy trvají dostatečně  dlouho, mohou  způsobit zdravotní problém, který pacienta přivede k lékaři. MUDr. Ungerová se  snaží ve  spolupráci  s pacientem zjistit souvislost  mezi psychikou a somatikou a najít cestu  k řešení potíží.

Profesní životopis MUDr. Ungerové

MUDr. Helena Ungerová promovala v roce 1990 na Lékařské  fakultě  Univerzity Palackého v Olomouci. Atestaci pro obor Neurologie složila v roce 1998, atestaci pro obor Rehabilitační a fyzikální  medicína v roce 2003.

Pracovala na neurologickém oddělení Nemocnice  s poliklinikou v Přerově, v NZZ Spea Olomouc,  s.r.o. na neurologické ambulanci, na rehabilitačním oddělení Kliniky rehabilitačního a tělovýchovného lékařství Fakultní nemocnice v Olomouci, na  rehabilitační ambulanci Fakulty tělesné kultury a sportu  University Palackého v Olomouci. Od roku 2003 žije ve Středočeském kraji, pracovala na rehabilitační ambulanci NZZ v Praze 4. V roce 2004  otevřela svou soukromou praxi v Jílovém u Prahy.

Je absolventkou mnoha kurzů a školicích akcí (pro obory neurologie, rehabilitace, léčba  bolesti, fyzikální terapie, akupunktura a psychosomatika), které pořádá Institut postgraduálního vzdělávání lékařů v Praze např.:

 • Kurz myoskeletálních a mobilizačních technik – prim. MUDr. Křupka a prim. MUDr. Kubíček a pokračovací  kurzy  pod  vedením Doc. MUDr. Rychlíkové a  as. MUDr. Vacka.
 • Kurzy   Léčby  bolesti  – prim. MUDr. Vondráčková.
 • Základní a pokračovací kurzy akupunktury – MUDr. Milada  Barešová a stáže  v Kabinetu akupunktury  IPVZ Praha.
 • Kurz  Komplexní  psychosomatické péče  – MUDr. Chvála a  PhDr. Trapková.

MUDr. Šárka Krejbichová

foto MUDr. Krejbichové v ordinaci CKP DobřichoviceMUDr. Šárka Krejbichová je rehabilitační lékařka. V CKP Dobřichovice ordinuje pravidelně ve středy. Může přijmout anglicky, francouzsky a rusky mluvící pacienty.

Objednání: v recepci CKP Dobřichovice na telefonních číslech: 257 713 076, 723 603 600.

Více o MUDr. Krejbichové

MUDr. Šárka Krejbichová je lékařkou s atestací z rehabilitačního lékařství s desetiletou praxí v oboru. Má zkušenost z lůžkové i ambulantní péče, věnuje se především rehabilitaci dospělých pacientů s onemocněním pohybové soustavy původu ortopedického, neurologického, revmatického, věnuje se rehabilitaci po sportovních poranění  a rehabilitaci sportovců, zároveň má dlouhou zkušenost s  léčbou nejčastějších civilizačních onemocnění jako jsou bolesti páteře, bolesti hlavy a  degenerativní obtíže starší populace.

Provádí standardní i komplexní lékařská vyšetření, podílí se na komplexních psychosomatických vyšetřeních v týmu CKP.

Její motto zní: “Věk není důvod k ukončení aktivního života a trávení dnů s bolestí. Rehabilitace je především návodem, jak s vlastním tělem zacházet. Bez vlastního zapojení nemůžeme dosáhnout změny”.

MUDr. Blanka Keclíková (nyní na MD)

MUDr-Blanka-KeclikovaMUDr. Blanka Keclíková je lékařka. Kromě CKP Dobřichovice ordinuje i v našem sesterském zařízení CKP Roseta Praha pod laskavým vedením primáře MUDr. Jana Slováka. Pro všechna tři zařízení CKP vede internetovou poradnu rehabilitační lékařky.

Přijímá do péče děti od čtyř let, mladistvé a dospělé pacienty.

Objednání: v recepci CKP Dobřichovice na telefonních číslech: 257 713 076, 723 603 600.

Více o MUDr. Keclíkové

Lékařské studium ukončila na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Po ukončení studií pracovala jako sekundární lékařka na Klinice rehabilitačního lékařství na 1. LF UK a ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze na Albertově.

Výběr z absolvovaných odborných kurzů

 • Přehled fyzioterapeutických metod pro lékaře – Institut postgraduálního vzdělávání pro lékaře (IPVZ)
 • Kompletní kuz v manuální medicíně – Doc. Rychlíková, IPVZ
 • Statická a dynamická diagnostika ve fyzioterapii – FACE CZECH
 • Kurz kineziologického tejpování I.- Mgr. Richard Jisl, Fyzioaktiv
 • FyzioAKTIVNÍ NOHA- Fyzioaktiv
 • Škola pánevního dna I.- Mgr. Renata Skálová
 • Refreshment manuální mediciny – Cp – Doc. Rychlíková
 • Spiral Dynamic Basic – med. –  Lenka Kazmarová
 • Komplexní terapie triggerpointů a globální reciproční svalová inhibice – Mgr. Petr Bitnar
 • a mnoho dalších

Naši lékaři pracují komplexně. Při vstupním vyšetření se pacientům věnují 50 minut. Dále poskytují následující typy vyšetření:

Rehabilitační vyšetření s psychosomatickými postupy

rehabilitační vyšwtření s psychosomatickými postupyRehabilitační vyšetření vychází z předpokladu vzájemného ovlivňování našich tělesných a psychických funkcí a jejich propojení se způsobem života, který vedeme, s tím jak zvládáme různé životní situace i s prostředím, ve kterém se to vše odehrává.

Pro koho může být vyšetření přínosné:

 • lékaři Vám opakovaně sdělují, že nenacházejí jasnou příčinu Vašich problémů
 • máte problémy převážně v oblasti pohybového systému
 • máte dlouhodobé tělesné problémy, které se opakují nebo jsou spojeny i s potížemi v jiných oblastech, včetně psychiky
 • máte pocit, že při běžném lékařském vyšetření na Vás lékař nemá dost času a že se opomíjí něco důležitého

Cílem je se společně zamyslet nad možnými příčinami Vašich potíží a nad možnostmi komplexní terapie.

Vyšetření provádí: MUDr. Barbora Danielová, MUDr. Jan Slovák

Objednání: 257 713 076, 723 603 600

Kde: Na Vyhlídce 582, 252 29 Dobřichovice

Celý leták si můžete stáhnout ZDE.

Cena:

 • vstupní vyšetření: vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění, příplatek za psychosomatické postupy 500,-Kč (80 minut)
 • kontrolní vyšetření: vyšetření je hrazeno ze zdravotního pojištění, příplatek za psychosomatické postupy 500,-Kč (50 minut)

Komplexní psychosomatické vyšetření

Vyšetření pacienta týmem odborníků (lékař, fyzioterapeut a psycholog + dle přání další odborníci týmu CKP Dobřichovice). Více informací najdete v části Psychologie/Komplexní vyšetření. Lékařské vyšetření provádí vždy jeden z našich rehabilitačních lékařů.

Komentáře nejsou povoleny.