MUDr. Zuzana Švehlová

Rehabilitační lékařka

Na  rehabilitaci se zaměřila již po absolvování střední zdravotnické školy studiem fyzioterapie na VOŠ Příbram ukončenou titulem DiS., poté navázala studiem medicíny na 3.LFUK. Atestovala v r 2017.

Bohaté  zkušenosti v problematice ortopedických, neurologických i interních onemocnění nasbírala během předatestační přípravy v Nemocnici Příbram, Nemocnici Na Františku. A především při péči o pacienty na oddělení rehabilitace i v ambulantním provozu Nemocnice na Pleši, posléze Rehabilitační nemocnice Beroun . Při vyšetření  se zaměřuje na komplexní přístup k danému problému, v terapii využívá jednak  pasivnější kontaktní přístup s využtím mobilizačních, manipulačních  a měkkých technik, terapeutických obstřiků, tejpingu, ergonomických pomůcek tak i snahu o podporu aktivního přístupu pacienta s instruktáží autoterapie a hledání možnosti sekundární prevence.

Vyšetřuje děti od mladšího školního věku  a dospělé