MUDr. Dušana Bubnová

Rehabilitační lékařka

MUDr.Bubnová je atestovanou lékařkou v RFM. Celou dobu předatestační přípravy pracovala na lůžkách i ambulanci Rehabilitačního centra v Berouně, kde se setkala s velkým spektrem přístrojových a fyzioterapeutických metod v léčbě rehabilitačního pacienta, včetně terapie spastické parézy dle konceptu GSC. Ve své práci klade důraz na komplexnost vyšetření, aktivní přístup pacienta. Ideální při konci vyšetření je znát odpověď na otázku proč a co je možné udělat s aktuálním problémem, ale i s jeho původní – etiopatogenetickou příčinou.