Načítám Akce

Vztah v těle a pohybu

Sebezkušenostní kurz vycházející z principů a praxe taneční pohybové terapie. Je zaměřen na prozkoumání vztahu terapeuta a klienta tak, jak ho prožíváme na tělesné úrovni a v pohybu s klientem.
Pracovat budeme s uvědoměním vlastních pocitů v těle, s kinestetickou empatií (tedy empatií založenou na naladění se na druhého v těle a pohybu). Zamyslíme se nad tím, jak naši práci ovlivňuje nevědomé (neuvědomované) naladění se na klienta na tělesné úrovni, a jak může zejména v práci fyzioterapeutů ovlivňovat terapeutovo prožívání. V souvislosti s tím se dotkneme tématu hranic v terapeutickém vztahu, práce s dotykem a možností psychohygieny.
Součástí workshopu bude praktická sebezkušenost, teoretické zarámování a možnosti diskuse a sdílení.

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, psychology, psychoterapeuty, pohybové terapeuty, maséry, sociální pracovníky, učitele, aktivizátory i další odborníky, kteří pracují s pohybem nebo s lidmi. Sebezkušeností kurz je otevřen i laické veřejnosti.

Harmonogram:

|8:30 – 9:00 Registrace
|9:00 – 10:30 Představení lektorky. Vztah v těle a v pohybu – práce zážitkovou formou ve skupině, cíle kurzu, práce ve skupině.
|10:30 – 12:00 Teoretické zarámování – Verbální sdílení prožité zkušenosti, seznámení s teoretickým backgroundem metody v přímé souvislosti s tím, co si účastníci vyzkoušeli v praxi.
|12:00 – 13:00 Oběd
|13:00 – 15:00 Praxe + toretické zarámování zkušenosti, diskuse
|15:00 – 16:30 Hranice v terapeutickém vztahu využívající pohyb a dotyk. Psychohygiena. Příklady z praxe, diskuse.
|16:30 – 17:00 Závěr – Prostor pro závěrečné reflektování, dotazy, diskusi a uzavření setkání pohybovou formou. Ukončení kurzu, předání diplomů

Akreditace:

Akreditace: UNIFY (4), AKP (4), TANTER
Odb. garant: Mgr. Jana Týkalová, Mgr. Danuše Jandourková

Praktické informace:

OBĚD:
Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).

S SEBOU:
Pohodlné oblečení, psací potřeby

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex