Načítám Akce

Vestibulární rehabilitace

Workshop zaměřený na rehabilitaci pacientů s poruchami stability a závratí.
Hlavní náplní je demonstrace systematického vyšetření pacienta s poruchou stability s cílem stanovit topickou diagnózu. Druhá část workshopu je věnována praktickému nácviku rehabilitačních postupů u pacientů s polohovou závratí (diagnostické a repoziční manévry), jednostranou vestibulární poruchou a pacientů s centrální poruchou vestibulárního systému.
Workshop se věnuje také problematice tzv. cervikogenního vertiga – vlivu funkčních poruch krční páteře u pacientů se závratí. Prakticky budou demonstrovány přístupy myoskeletální medicíny využitelné u těchto pacientů. Kurz bude probíhat interaktivní formou s řadou audiovizuálních materiálů. Terapie vychází z moderních poznatků Evidence Based Medicine.

Časový harmonogram:

13:00 – 13:30 |PREZENCE
13:30 – 16:30 |TEORETICKÁ ČÁST: Představení lektora, cíle workshopu. Klinická symptomatika u poruch stability, vyšetření pacienta.
16:45 – 19:00 |PRAKTICKÁ ČÁST: Diagnostika a léčba pacienta s polohovou závratí, rehabilitace pacienta s periferní a centrální poruchou vestibulárního systému, využití manuální medicíny u pacientů s vestibulárními poruchami.
19.00 – 19:30 |ZÁVĚR: Diskuse, ukončení kurzu a předání diplomů.

Určeno pro:

Workshop je určen pro: lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky se zdravotnickým vzděláním, nebo zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří se setkávají s pacienty s poruchami stability a závratí.

Cena:

2 300 Kč včetně DPH (možnost odpočtu DPH)

Akreditace:

Akreditace: 5 kreditů (UNIFY – jen pro fyzioterapeuty)
Odb. garant: MUDr. Barbora Danielová

Praktické informace:

S SEBOU:
Pohodlné oblečení, psací potřeby

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex