Načítám Akce

Ramenní pletenec pod drobnohledem: kritický přístup v diagnostice (online kurz)

Odborný ONLINE kurz určený pro fyzioterapeuty, lékaře, trenéry a další odborníky, kteří se věnují ramennímu kloubu a chtějí si rozšířit znalosti ohledně diagnostiky a testovacích baterií.
Rozmach vědecké a klinické spolupráce dnešní doby nám dává k dispozici nové, objektivní poznatky o etiopatogenezi syndromů pohybového systému. Zároveň se daří na širších populacích pacientů ukazovat účinnost diagnostických manévrů pro odhalení příčin obtíží. Díky tomu se dostává do popředí přístup tzv. „diagnostické baterie“, který spočívá ve vytvoření sestavy testů, které se navzájem doplňují a řeší vzájemně svá slabá místa při procesu diagnostiky daného syndromu. Jednotlivé testy totiž typicky mívají určitou míru chybovosti.
Tento online kurz si klade za cíl podrobně popsat vybrané syndromy ramenního pletence z hlediska současných poznatků včetně poukázání na změny v terminologii a chápání daných syndromů během posledních let. Dále nabídne ucelený pohled na testy ramenního pletence v návaznosti na dané diagnózy a znázorní proces tvorby diagnostické baterie. Jedná se převážně o teoretický kurz určený pro fyzioterapeuty, lékaře, trenéry a další odborníky, kteří se věnují ramennímu kloubu a chtějí si rozšířit znalosti ohledně diagnostiky a testovacích baterií.

V únorovém termínu ve stejném čase plánujeme praktické pokračování tohoto kurzu s lektorem Mgr. Jakubem Hybšem, který představí danou problematiku více prakticky. Kurzy na sebe navazují, ale je možné je absolvovat i jednotlivě.

Harmonogram:

|15:30 – 16:00 Registrace účastníků do platformy Zoom Cloud Meeting

|16:00 – 17:20 Diferenciální diagnostika ramenního pletence.

|17:20 – 17:30 Pauza

|17:30 – 19:00 Kritická deskripce testů ramenního pletence.

|19:00 – 19:30 Diskuze, ukončení kurzu

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex