Načítám Akce

Dle Schrothové a Karského

Specialistka na diagnostiku a léčbu idiopatické skoliózy vás teoreticky i prakticky seznámí s vybranými kinezioterapeutickými metodami určenými především pro léčbu skolióz v současných interpretacích. Kurz reflektuje přístupy dle Schrothové a Karského v současných interpretacích.
Kurz je součástí série, která má tři části. Každá část se zabývá jinými metodami a poskytuje dostatek času na praktické vyzkoušení konkrétní metody. Součástí je řada kazuistik přibližujících více jednotlivá témata. Jednotlivé kurzy je možné absolvovat nezávisle na sobě. Při přihlášení na více kurzů této série můžete využít zajímavé cenové zvýhodnění

U idiopatické skoliózy není přesně známá příčina vzniku, i když existuje řada vlivů a faktorů, které působí na vznik deformace páteře přímo nebo sekundárně formou adaptačního mechanismu. Skolióza představuje prostorovou deformaci páteře a trupu. Změna tvaru a funkce trupu je doprovázena tvarovými i funkčními změnami horních i dolních končetin, přizpůsobením celého těla asymetrii. Nalezáme typickou svalovou nerovnováhu, jinou kvalitu a rozsah pohybu pravé a levé strany těla, změnu koordinace, zpětnovazebný vliv na vnitřní orgány. I když skolióza nemusí působit žádné problémy, představuje „zakřivení“ riziko vzniku bolestí, degenerativních změn na páteři a dalších kloubech. Život člověka se skoliózou se vyvíjí v psychosociálním kontextu, důležitou roli hraje rodina. Skolióza většinou bezprostředně neohrožuje život pacienta, nemělo by být však podceněno kosmetické hledisko, negativní vliv na psychiku a možné problémy v sociálních interakcích.

 

Harmonogram:

Dle Schrotové a Karského (kurz A) – 23. 9.  2017
08.30 – 09.00     registrace účastníků, zahájení kurzu
09.00 – 10.00     charakteristické znaky skoliózy
10:00 – 11.00     metoda dle Schrothové, ‚New Power Schroth“
11.00 – 12.00     praktická část
12.00 – 13.00     pauza na oběd
13.00 – 14.00     praktická část
14.00 – 15.00     přístup dle Karského
15.00 – 16.00     praktická část
16.00 – 16.30     diskuse a závěr

 

 

Ceny a slevy
za 1 kurz celkem
Platba za 1 kurz 1500 Kč 1500 Kč
Při platbě 2 kurzů 1370 Kč 2750 Kč
Při platbě 3 kurzů 1200 Kč 3600 Kč

 

Určeno pro: lékaře, fyzioterapeuty a další zdravotníky, kteří pracují s klienty se skoliózou

Kredity: 4 za první kurz (UNIFY), dále je akreditace zrušena

S sebou: vhodné volné oblečení na cvičení, poznámkový blok, psací potřeby, desky na diplom, případně oběd

Oběd: možnost si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnce nebo hromadně objednat dovoz  z mísní restaurace

 

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex