Načítám Akce

Onemocnění srdce a cév pohledem lékaře pro bezpečnou praxi fyzioterapeuta

Onemocnění srdce, tepen a žil jsou v populaci velmi častá a kardiovaskulární nemoci představují nejčastější příčinu úmrtí ve vyspělých zemích. S ohledem na hojný výskyt je jisté, že se tito pacienti objevují také v praxích fyzioterapeutů. Významnou roli v etiologii řady těchto nemocí hrají nevhodné civilizační návyky, na jejichž léčbě a prevenci se aktivně podílí i fyzioterapie.
Přednáška poskytne nejnovější informace nezbytné pro bezpečnou a účinnou péči o pacienty s kardiovaskulárními onemocněními. Díky těmto znalostem budou fyzioterapeuti schopni lépe porozumět principům léčby indikované lékaři, identifikovat rizikové faktory, přizpůsobit terapeutické postupy individuálním potřebám pacientů a podílet se na komplexní péči s minimálním rizikem komplikací.
V přednášce bude představen přehled nejčastějších kardiovaskulárních chorob, jejich klinických příznaků, diagnostických postupů, léčebných strategií a prognózy. Součástí kurzu bude také cenná možnost otevřené a odborné diskuse s velmi zkušenou specialistkou, což poskytne účastníkům příležitost získat hlubší vhled do problematiky a diskutovat konkrétní případy z praxe.

Časový harmonogram kurzu:

13:30 – 14:00 Prezence

14:00 – 15:00 Úvod do problematiky, Nemoci tepen
Ateroskleróza – patogeneze, rizikové faktory, možnosti ovlivnění – problém každého z nás
Arteriální hypertenze – nebolí, ale zabíjí
Ischemická choroba dolních končetin – projevy, diagnostika, léčba
Postižení extrakraniálních tepen – vyšetření a intervence

15:00 – 16:50 Nemoci srdce
Ischemická choroba srdeční, infarkt myokardu (IM) – projevy, léčba, režim po IM
Srdeční selhání – epidemie 21. století – příčiny, projevy, diagnostika, léčba
Fibrilace síní – nejčastější arytmie
Sportovní srdce – sportem ku zdraví?
Tromboembolická nemoc – častá a nebezpečná – symptomy, diagnostika, léčba

16:50 – 18:00 Nemoci žil
Žilní trombóza – diagnostika, léčba, režim při a po trombóze
Syndrom horní hrudní apertury – projevy, léčba, úloha rehabilitace
Žilní nedostatečnost – častá a obtěžující – co s ní?

18:00 – 18:30 Diskuse, zakončení kurzu

Cena:

cena: 1 650 Kč
členové UNIFY: sleva 10%
členové ASF: sleva 20%

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky

Akreditace:

garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová
kredity: 5 (UNIFY – pouze pro fyzioterapeuty)
počet hodin: 5 (á 60 minut)

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás prosím na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex