MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D.

Lektorka

MUDr. Gabriela Štěrbáková, Ph.D. je kardioložka a angioložka. Pracuje ve Fakultní nemocnici v Plzni na I. interní klinice jako cévní specialista a současně na Kardiologické klinice, kde se věnuje pacientům se srdečním selháním.  Publikovala práce v odborných časopisech s cévní problematikou a přednáší na regionálních vzdělávacích seminářích.