Načítám Akce

Diagnostika a terapie závratí

V klinické praxi se s pacienty, kteří mají poruchu rovnováhy vázanou na onemocnění vestibulárního systému, setkáváme poměrně často. Základním principem rehabilitace by měl být individuální přístup k pacientovi respektující charakter poruchy a tíži funkčního deficitu v každodenních aktivitách. V praxi to znamená, že pokud chceme léčit pacienta s vestibulární poruchou, je nutné pomocí specifického klinického vyšetření určit typ poruchy.
V teoretické části se posluchači seznámí s fyziologií řízení rovnováhy a symptomatikou vyskytující se u pacientů s vestibulárními poruchami. Hlavní náplní kurzu bude aplikace teoretických poznatků do praxe. Posluchači se naučí klinicky vyšetřovat pacienty s poruchami stability s cílem stanovit topickou diagnózu.
Druhá část kurzu bude věnována teoretickým aspektům působení rehabilitace na rovnovážný systém a praktickému nácviku terapie u konkrétních pacientů – polohová závrať (diagnostické a repoziční manévry u BPPV), pacient s periferním vestibulárním postižením a pacient s centrální vestibulární poruchou. V kurzu se budeme věnovat také problematice funkčních poruch krční páteře u pacientů se závratí. Prakticky budou demonstrovány postupy myoskeletální medicíny využitelné u těchto pacientů. Kurz bude probíhat interaktivní formou a vychází z moderních poznatků Evidence Based Medicine.

4 400 Kč včetně DPH (možno uplatnit odpočet DPH)

UBYTOVÁNÍ:
Je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 250,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky v omezeném množství k dispozici). Případně můžete zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex