Načítám Akce

Chronická bolest v terapii

Z chronické bolesti se v dnešní době stává v lékařské komunitě oprávněně fenomén. Při déletrvající bolesti se stává život pacienta velmi komplikovaným. Od vlivu na pohybové chování až po prožívání emocí a situací. Současně tento stav poskytuje výzvu i terapeutům, kteří se často setkávají s pacientem, který je depresivně laděný, na vše reaguje negativně a libovolný podnět je pro něj bolestivý a nepříjemný. To vše díky chronické bolesti.
Tento unikátní kurz nabídne pohled dvou klinických specialistů – psychologa a fyzioterapeuta, kteří představí současné trendy v terapii chronické bolesti a v fyzioterapeutické a psychologické práci s pacienty, kteří se prezentují s chronickou bolestí. Zároveň nastíní způsob, jak se právě tyto dva druhy péče mohou při terapeutickém procesu vhodně doplňovat.
V teoretické části bude popsána neuroanatomie bolesti, její vznik a vliv na pohybový, kognitivní a emoční systém. Dále bude poukázáno na vztah osobnostní charakteristiky a zkušenosti na vnímání bolesti, interpersonální a intrapersonální jevy spojené s chronickou bolestí. V praktické části bude prezentována diagnostika z pohledu psychoterapeuta i fyzioterapeuta, hodnocení vlivu bolesti na pacienta. V terapeutické části pak bude nastíněn způsob práce psychoterapeuta s bolestí (možnosti kognitivně behaviorální terapie, hypnozy, relaxačních a autogenních tréninků a další metody), zároveň budou ukázány možnosti práce fyzioterapeuta (manuální terapie bolesti dle DNM, relaxační pohybová terapie aj.).

Harmonogram:

|8:30 – 09:00 Registrace účastníků
|9:00-10:30 Představení lektorů, očekávání účastníků. Neuroanatomie bolesti
|10:45-12:30 Vliv bolesti na pohyb, osobnost a psychiku
|12:30-13:30 Obědová pauza
|13:30-15:00 Metody a přístupy psychologa v terapii bolesti
|15:15-17:30 Manuální a terapeutická práce s bolestí fyzioterapeuta
|17:30-18:00 Diskuze, uzavření kurzu, předání diplomů

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky

Akreditace:

Kredity: 5 (Unify, platí jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 7,5 (à 60 minut)
Garant: MUDr. Barbora Danielová

Praktické informace:

Sebou: pohodlné oblečení na sezení i na cvičení, blok, psací potřeby

Občerstvení: 
Pro účastníky bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení. Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).

Ubytování: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka:

Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex