PhDr. Luděk Vajner

Lektor

PhDr. Luděk Vajner je klinický psycholog – psychoterapeut a vede výcviky AT (autogenního tréninku). Je absolventem FF UK – obor klinická psychologie a MFF UK – obor učitelství matematika – fyzika. Absolvoval dvouletý výcvik v psychoanalýze. Od roku 1989 má soukromou psychoterapeutickou praxi, v komerčních firmách a státních organizacích působí jako lektor, konzultant a kouč. Praxi klinického psychologa absolvoval na Interním oddělení Strahov – na dialyzační jednotce. Přes dvacet pět let se také zabývá tréninkem měkkých dovedností, náborem, výběrem a profesně-psychologickým posuzováním zaměstnanců, koučováním manažerů, kariérovým poradenstvím. Vede semináře na téma psychologie osobnosti, stress management, psychodiagnostika, syndrom vyhasnutí (burn out syndrom), komunikační a prezentační dovednosti aj. Jeho základním psychologickým přístupem je celostní zaměření na klienta (propojení procesů: tělesná pohoda – práce – rodina – přátelé – koníčky a zájmy – hodnoty a smysl života – typologie). Využívá různých metod odkrývání „problémů“ a jejich řešení (např. psychoanalýza, na klienta zaměřená terapie, transakční analýza, aktivní imaginace, sugestivní terapie, behaviorální přístupy). Vychází ze svých bohatých zkušeností s individuální psychoterapií a z lektorské a poradenské činnosti. Více na http://ludekvajner.mypage.cz/.