Načítám Akce

Chronická bolest v terapii – co o ní víme a jak s ní pracovat?

V dnešní době je chronická bolest fenoménem v lékařské komunitě. Od vlivu na pohybové chování až na prožívání emocí a situací, při déletrvající bolesti se stává život pacienta velmi komplikovaným. Současně tento stav poskytuje výzvu i terapeutům – často se setkáváme s pacientem s chronickou bolestí, který je zároveň depresivně laděný, na vše reaguje negativně a libovolný podnět je pro něj bolestivý a nepříjemný.
Tento unikátní kurz nabídne pohled dvou klinických specialistů – psychologa a fyzioterapeuta, kteří představí současné možnosti v terapii chronické bolesti a způsoby fyzioterapeutické a psychologické práce s pacienty, kteří zažívají chronickou bolest. Zároveň nastíní způsob, jak se právě tyto dva druhy péče mohou vhodně doplňovat při terapeutickém procesu.
V teoretické části bude popsána neuroanatomie bolesti, její vznik a vliv na pohybový, kognitivní a emoční systém. Dále bude poukázáno na vztah osobnostní charakteristiky a zkušenosti na vnímání bolesti, interpersonální a intrapersonální jevy spojené s chronickou bolestí. V praktické části bude prezentována diagnostika z pohledu psychoterapeuta i fyzioterapeuta, hodnocení vlivu bolesti na pacienta. V terapeutické části pak bude nastíněn způsob práce psychoterapeuta s bolestí, zároveň budou ukázány možnosti práce fyzioterapeuta (manuální terapie bolesti dle DNM, relaxační pohybová terapie aj.).

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, psychology a další odborníky

Akreditace:

Garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová
Kredity: 5 (UNIFY, pouze pro fyzioterapeuty)
Počet hodin: 7,5 (à 60 minut)

Orientační harmonogram:

8:30-9:00 Registrace účastníků
9:00-10:30 Představení lektorů, očekávání účastníků. Neuroanatomie bolesti.
10:45-12:30 Vliv bolesti na pohyb, osobnost a psychiku
12:30-13:30 Obědová pauza
13:30-15:00 Metody a přístupy psychologa v terapii bolesti
15:15-17:30 Manuální a terapeutická práce s bolestí fyzioterapeuta
17:30-18:00 Diskuze

Cena:

Cena: 2 400,-Kč

sleva 10% pro členy UNIFY
sleva 20% pro studenty z ASF

Praktické info:

S sebou: prezenční účastníci: pohodlné oblečení, psací potřeby
Ubytování: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka: Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Systém kurzů FMP:

Systém kurzů FMP

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex