Mgr. et Mgr. Alena Jůzová, Ph.D.

Lektorka

Psycholožka ve zdravotnictví, psychoterapeutka a fyzioterapeutka.

Alena vystudovala magisterské a postgraduální studium psychologie na FF MU a bakalářské a magisterské studium fyzioterapie na FSpS MU a FOZOŠ SZU. Absolvovala psychoterapeutický výcvik v Gestalt psychoterapii. Ve fyzioterapii využívá především metody DNS podle Koláře.

Pracuje v klinicko-psychologické ambulanci, v soukromém zařízení Strange Training a externě vyučuje na Ústavu lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU. Pracuje s dospělými osobami s různými psychickými a/nebo somatickými potížemi.