Načítám Akce

Bolesti hlavy v klinické praxi (online kurz)

Bolesti hlavy patří vedle bolestí zad k jedné z nejčastějších příčin návštěvy pacienta v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta – přestože nedosahují tak vysokého procenta výskytu, jsou typicky mnohem nepříjemnější a více limitují každodenní činnosti. Krom intenzity a nepříjemnosti vlastního pocitu se bolesti hlavy ale také vyznačují svou komplikovaností v diagnostice. Spektrum diagnoz je zde velmi široké a vyznačuje se výraznou heterogenitou, stejně tak vlastní klinický nález bývá složitý – od komplikované anamnezy po výskyt různých doprovodných symptomů (závratě, zhoršené stavy vědomí, parestezie, iradiace bolestí a mnoho dalšího).
Kvalitní znalost diferenciální diagnostiky je zde naprosto stěžejní, vzhledem k četnosti pacientů s bolestí hlavy, kteří přicházejí na rehabilitaci jak pro primární fyzioterapeutickou péči, tak kvůli doporučení od jiného specialisty pro vyloučení možné vertebrogenní příčiny. Najít správnou cestu je pak výzvou i pro zkušeného terapeuta právě díky množství různých doprovodných obtíží a rozdílných typů bolestí hlavy. Současně je třeba dbát na tzv. „červené vlajky“, tedy závažnější diagnozy, u kterých je třeba podniknout velice konkrétní kroky, neboť na nich může záviset život pacienta.
Online seminář si klade za cíl představit šíři diagnoz, které souvisejí s bolestmi hlavy a zároveň představit způsob postupu v diferenciální diagnostice. Budou představeny konkrétní diagnozy, jejich etiopatogeneze a symptomatologie. V druhé části pak bude znázorněn možný postup v terapii včetně ukázek vybraných cviků dle pohybové metodiky autorů semináře.

Harmonogram:

|15.30-16.00 přihlášeníx

|16.00-19.00 představení lektora, diagnózy související s bolestmi hlavy, etiopatogeneze, symptomatologie,  diferenciální diagnostika, znázornění možného postupu v terapii, ukázky vybraných cviků

|19.00-19.30 diskuze

Určeno pro:

lékaře, fyzioterapeuty, trenéry, pohybové terapeuty a další zájemce.

Počet výukových hodin

3,5 h (a 60 minut)

Co potřebujete pro účast:

Pro účast na online kurzu potřebujete počítač s připojením k internetu a ideálně také webkamerou.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex