Bc. Richard Vaľa

Lektor

Bc. Richard Vaľa je fyzioterapeut a svobodný učitel Fyzioterapie funkce.

Fyzioterapii vystudoval na Prešovské univerzitě na Slovensku. Od roku 2016 působil jako asistent Clary Lewitové při kurzech Fyzioterapie funkce a pravidelných klinických konzultacích. Svobodným učitelem byl jmenován v roce 2019. Od té doby aktivně učí kurzy Fyzioterapie funkce.

V současné době pracuje v CKP Dobřichovice, má svoji soukromou fyzioterapeutickou praxi v Praze a věnuje se domácí péči.