Mgr. Petra Garbová, Ph.D.

Fyzioterapeutka a arteterapeutka

Absolvovala studium fyzioterapie na 3.LF UK, poté magisterské studium fyzioterapie se specializací Somatopsychoterapie na FTVS UK. Zde rovněž vystudovala doktorandský obor Kinantropologie. Ve své magisterské i doktorandské práci se věnovala tématu  těla, tělesného sebepojetí a pohybu.

Prošla řadou workshopů, seminářů a systematickým dvouletým kurzem zaměřenými na arteterapii/ artefiletiku, aktivní imaginace a přístupy zaměřené na tělo.

Podílí se také na praxi studentů fyzioterapie, přednáší na odborných konferencích.