8 setkání s bioenergetikou

Psychoterapeutické práci s tělem a relaxaci se mimo jiné věnují setkání bioenergetické skupiny. Bioenergetika je metoda práce s člověkem, kterou vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen. Pomocí bioenergetických cvičení je možné uvolnit chronické svalové napětí a zlepšit vnitřní prožívání, umožňují hlubší osobní porozumění, pomáhají obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu. Pracuje s tělem jako s velmi důležitým zdrojem léčivých prožitků, jako s prostředkem přímé cesty k naší osobnostní historii a k bytí tady a teď.

Čemu se sezení věnují?

  • rozvíjení vnitřní pozornosti těla, dechu, uvolňování svalových napětí
  • propojování tělesných a emočních prožitků
  • technikám na zvýšení tělesné a duševní pohody
  • učíme se zacházení se sebou samým v souvislostech s běžným životem

Komu je skupina určena?

  • pro zájemce o zlepšení psychické kondice
  • zájemcům o vlastní sebepoznání a seberozvoj
  • pro ty, kteří potřebují odbourat stres či nepohodu
  • pro klienty s psychosomatickými obtížemi, zatížené např. chronickou únavou či bolestí zad
  • při potížích s nespavostí
  • pro zájemce o zlepšení psychické kondice

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex