8 setkání s bioenergetikou

Bioenergetika je metoda práce s člověkem, kterou vytvořil americký lékař a psychoterapeut Alexander Lowen. Pomocí bioenergetických cvičení je možné uvolnit chronické svalové napětí a zlepšit vnitřní prožívání, umožňují hlubší osobní porozumění, pomáhají obnovit vlastní životní energii, nabýt znovu přirozenou spontaneitu. Pracuje s tělem jako s velmi důležitým zdrojem léčivých prožitků, jako s prostředkem přímé cesty k naší osobnostní historii a k bytí tady a teď.
Na jednotlivých setkáních budeme věnovat metodám práce s tělem, které harmonizují tělesnou, myšlenkovou a emoční rovinu a zvyšují pocit vlastní vitality. Vyzkoušíte si, jak prohloubit vlastní sebepoznání v propojení s tělem i v kontaktu s druhými lidmi. Cvičení doplníme reflexí vnitřních procesů, hledáním jejich kontextu v každodenním osobním a pracovním životě, praktickým a teoretických zarámováním získaných zkušeností.

Pomocí osvojení různých technik práce s tělem je možné odolávat častým stresům a přetížením v našem životě. Seberegulace a péče o sebe je základním nástrojem pro překonání napětí, únavy a nepohody. Naučíme-li se, jak správně poslouchat signály našeho těla, můžeme se vyhnout psychosomatickým obtížím a odolávat lépe zdravotním i psychickým překážkám v našem běžném životě. Skrze tělo oslovujeme náš vlastní příběh, objevujeme svůj zdroj a naše skutečné já. Toto sebepoznání nám pak umožňuje žít šťastněji a s lehkostí v našem osobním i pracovním životě.

Čemu se sezení věnují?

  • rozvíjení vnitřní pozornosti těla, dechu, uvolňování svalových napětí
  • propojování tělesných a emočních prožitků
  • technikám na zvýšení tělesné a duševní pohody
  • učíme se zacházení se sebou samým v souvislostech s běžným životem

Komu je skupina určena?

  • pro zájemce o zlepšení psychické kondice
  • zájemcům o vlastní sebepoznání a seberozvoj
  • pro ty, kteří potřebují odbourat stres či nepohodu
  • pro klienty s psychosomatickými obtížemi, zatížené např. chronickou únavou či bolestí zad
  • při potížích s nespavostí
  • pro zájemce o zlepšení psychické kondice

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex