Mgr. Tereza Koryntová

Lektorka

Vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK v Praze, se specializací v klinické psychologii, absolvovala čtyřletý mezinárodní výcvik v Integrativní na tělo orientované psychoterapii, výcvik v somatickém koučování a výcvik v Somatic Experiencing® (SE) – práci s traumatem dle P. Levina. Poskytuje psychologické poradenství, tělesně orientovanou psychoterapii a koučování v soukromé praxi v Praze. Vede odborné semináře a bioenergetické skupiny. Je místopředsedkyní České asociace pro psychoterapii zaměřenou na tělo (ČAPZT), kde působí jako výcviková lekorka a asistuje ve výcviku Somatic Experiencing® (SE).

Integrativní přístup lektorky vychází z Bioenergetiky, dále také z Biosyntézy, Hakomi terapie, Kum nye, Pesso-boyden terapie, Somatic Experiencing® (SE) a Somatického koučování.