Načítám Akce

Zrak a pohyb: Zraková terapie pro fyzioterapeuty

Kurz si klade za cíl objasnit propojení mezi pohybovými možnostmi pacienta a jeho vizuálním vnímáním. Kvalitu zraku mohou ovlivňovat různá neurologická onemocnění, posttraumatické stavy i specifické situace jako jsou např. předčasně narozené děti. Účastníci budou postupně vedeni k pochopení dopadů zrakového postižení na pohybové schopnosti i jak může kvalita pohybu a zraku vzájemně souviset. Kurz se zaměří na efektivní přístup k léčbě osob s poškozením zraku různé etiologie a poskytne obohacující poznatky a strategie zrakového terapeuta pro zlepšení terapeutické péče.
Účastníci se mohou těšit na inspirativní a praktický kurz, který poskytne důležité nástroje pro jejich profesní růst a úspěch v terapeutické praxi.
Funkční vyšetření zraku u osob se zrakovým a/nebo vícečetným postižením zraku je prováděno podle metodiky používané v rámci profese Zrakový terapeut. Vidění neboli zrakové vnímání je komplexní funkce. Vyšetřuje se nejen zraková ostrost (detekce, resoluce, rekognice) behaviorální metodou, zorné pole a další modality zrakové ostrosti, ale provádí se i diagnostika zrakových dovedností a nácvik kompenzačních technik po maximální využití zraku. Výsledky tohoto vyšetření slouží ke zlepšení multidisciplinárního neurorehabilitačního plánu, jehož cílem by měla být podpora spontánního vývoje/uzdravování, předcházení raných a pozdních komplikací a intenzivní využití schopností zbývající mozkové plasticity.

V dnešní době vzniká řada lékařských zařízení, která se snaží zajistit komplexní péči pro své pacienty. Tato zařízení mají nejen složku lékařskou, ale i složku nelékařských profesí pracujících ve zdravotnictví: fyzioterapeuta, ergoterapeuta, logopeda a psychologa. Aby komplexní péče měla co největší úspěch, je třeba, aby i ostatní specialisté měli jasnou představu o kvalitě a rozsahu zrakových funkcí u pacientů. Člověk je celistvá osoba, a tak by se i k ní mělo přistupovat v rámci komplexní péče.

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky pracující v oblasti neurologie, pediatrie, traumatologie a oftalmologie

Akreditace:

Garant: MUDr. Barbora Danielová
Kredity: zažádáno u UNIFY
Počet výukových hodin: 11,5 (á 60 min)

Orientační harmonogram:

Sobota 16.11.2024

8:30 – 9:00 Prezence
9:00 – 12:00 NEUROOFTALMOLOGIE
Anatomie oka, zraková dráha a mozková centra
12:00 – 13:00 Oběd
13:00 – 14:30 Zrakové funkce, Zrakové vady a jejich funkční dopad na vidění
14:30 – 16:00 ZRAKOVÁ TERAPIE
Historie zrakové terapie
Oblasti zrakové terapie
16:00 – 16:30 Diskuse

Neděle 17.11.2024

8:00 – 11:00 Funkční vyšetření zraku – plán terapie, motivace k rehabilitaci, reedukaci
11:00 – 12:30 PŘÍPADOVÉ STUDIE A JEJICH ANALÝZA
12:30 – 13:00 Diskuse, ukončení kurzu

Cena:

Cena: 3 200 Kč
členové UNIFY: sleva 10%
členové ASF: sleva 20%

Praktické info:

S sebou: pohodlné oblečení na cvičení, psací potřeby
Občerstvení: Pro účastníky bude připravena káva, čaj a drobné občerstvení. Oběd si účastníci hradí sami (možnost společně objednat dovoz jídla z místních restaurací nebo si ohřát vlastní jídlo v mikrovlnné troubě).
Ubytování: Přespat můžete ve vlastním spacáku na naší karimatce ve společné místnosti za 250 Kč na noc. Případně zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka: Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex