Načítám Akce

Tendinopatie: jde tu vůbec o zánět?

Tendinopatie zůstává poměrně unikátním tématem současné rehabilitace. Díky své incidenci v běžné populaci okolo 12% (u sportovců pak výrazně vyšší) je v popředí výzkumu po celém světě. Terapeutický přístup se pak za posledních 30 let stále mění – lokální aplikace kortikosteroidů, krevní plazmy, isometrické a excentrické svalové práce, korekce zapojení svalových řetězců. To vše patřilo či stále patří mezi terapeutické postupy první volby.
 Přístup v praxi by ale měl vždy vycházet ze znalostí vzniku a průběhu vlastních patologických procesů, které jsou součástí tendinopatie. Právě zde je pak podstatné teoretické zázemí, které máme v dnešní době již na poměrně vysoké úrovni. Můžeme proto lépe zhodnotit roli zánětlivých procesů či bolesti, která je obvykle důvodem, který pacienty přivádí do terapie. Díky tomu pak lze vhodně indikovat zmíněné terapeutické přístupy a navrhnout program tak, aby došlo k dlouhodobému zlepšení či vymizení tendinopatie.
 Tento odborný kurz si klade za cíl poskytnout přehled současných poznatků z výzkumu etiopatogeneze tendinopatií tak, aby posluchač získal informační zázemí o patologických procesech svalošlachové jednotky. Zároveň představí aktuální přístupy v terapii tendinopatií včetně principů návrhu komplexního terapeutického plánu s modifikací zátěže a dalších modalit.

Akreditace:

Počet kreditů: 5 (Unify – jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 6,75 (á 60 min)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Určeno pro:

Určeno pro lékaře, fyzioterapeuty a další odborníky

Harmonogram:

8:30 – 9:00 Prezence účastníků

9:00 – 10:30 Obecná etiopatogeneze a klasifikace

10:45 – 12:00 Diagnostické a terapeutické přístupy

12:00 – 13:00 Pauza na oběd

13:00 – 14:00 Tvorba terapeutického plánu

14:15 – 15:15 Vybrané tendinopatie – dolní končetina

15:30 – 16:30  Vybrané tendinopatie – horní končetina

16:30 – 17:30 Závěreční shrnutí, diskuze, závěr kurzu

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex