Načítám Akce

Psychiatrické diagnózy

Fyzioterapie má své pole působnosti i v psychiatrii, ale stává se, že psychiatričtí pacienti nemívají dveře k fyzioterapeutům otevřené. Považujeme za velmi užitečné znát manifestní projevy u psychiatrických pacientů a vědět, co může terapeut při této práci čekat a zároveň si být vědom limitů účinnosti léčby.
Méně zjevné projevy u pacientů s poruchou osobnosti mohou být pro fyzioterapeuty ještě zrádnější. Považujeme proto za důležité vědět, zejména v psychosomaticky orientovaných zařízeních, jak u takovýchto pacientů udělat terapeutickou dohodu, nastavit terapeutický vztah a vést celou léčbu, která může být komunikačně i jinak složitá. Dále se fyzioterapeuti a rehabilitační lékaři mohou ve svých praxích setkat s pacienty, kteří přicházejí s pohybovými obtíženi, ale zároveň trpí psychickým onemocnění v různé míře rozvinutosti, které je za fyzickými obtížemi skryté. Část osobnostní charakteristiky pacientů určuje jejich způsob stonání a ovlivňuje vytváření terapeutického vztahu.
S výše zmíněnými pacienty se na našem pracovišti setkáváme a proto jsme se rozhodli nabídnout seminář, který by kromě přehledové orientace v psychiatrických diagnózách přinesl zajímavou diskusi i praktická doporučení, jak s pacienty účinně komunikovat, jak vést léčbu individuální i v týmu, jaká úskalí nás mohou čekat apod. Oslovili jsme zkušeného psychoterapeuta a lektora v jedné osobě, který se vzdělával i v psychoterapeutických směrech orientovaných na tělo a tudíž má porozumění pro přesahy do fyzioterapie. Na seminář se velmi těšíme.

Časový harmonogram:

12:30 – 13:00              Prezence

13:00 – 18:00              Zahájení, uvedení do problematiky. Probírána budou následující témata:

  • Duševní nemoc / duševní zdraví – co je normální?
  • Diagnóza jako nástroj k porozumění nemoci, ke komunikaci mezi kolegy, ke škatulkování…
  • Úzkostné a depresivní poruchy, přiměřený přístup
  • Psychosomatické a somatizační poruchy a přiměřený přístup
  • Psychózy (zejména paranoidní schizofrenie a toxická psychóza) a přiměřený přístup
  • Poruchy osobnosti (hraniční, narcistická…), přiměřený přístup
  • FAQ (často kladené dotazy), diskuse

18:00                           Uzavření školicí akce, předání diplomů.

Určeno pro: lékaře, fyzioterapeuty, pracovníky psychosomatických pracovišť a další odborníky

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex