Načítám Akce

Pohyb a stabilita (FF2)

Kurz Pohyb a stabilita (FF2) je druhým ze série kurzů přístupu Fyzioterapie funkce, navazuje na kurz Forma funkce facilitace. Náplní kurzu je hlubší rozvoj funkčního uvažování terapeutů a rozšíření diagnostických a terapeutických možností v léčbě člověka. V kurzu se prolíná teorie, praxe a sebezkušenostní poznání. Propojovací linkou jednotlivých témat kurzu je propriocepce a stabilizace.
V teoretické části probereme vývoj koordinace, rozdíl mezi „nesením“ vs. „držením“, varianty paradoxních stabilizací, či hypermobilitu.
Praktická část se věnuje mj. vyšetření stabilizační funkce jednotlivých kloubů, částí těla, celého člověka. Na tato vyšetření navazuje pacientovo učení se stabilizaci, učení se dynamické stabilizaci trupu a končetin a zlepšení stabilizace v jednotlivých kloubech. Cílem není zvládnutí „techniky“ nýbrž hledání segmentální či systémové nestability a její znovuobnovení, a to v nejrůznějších životních situacích. Podrobnější informace jsou uvedeny na webu Fyzioterapie funkce www.fyzioterapiefunkce.cz.

O Fyzioterapii funkce:

„Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Terapie je dialog pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním učení se novým možnostem regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.“ Clara Lewitová

Harmonogram:

je upravován dle průběhu kurzu

PÁTEK

8.00–9.00 |Prezence účastníků
9.00–11.00 |Zahájení kurzu.
|Přednáška: Stabilita jako pohyb; úroveň koordinace; minimální síla.
|Téma: celek jako forma – jaký prostor zaujímá; výpověď tvaru; chůze
|Přednáška: Technika práce, propriocepce
11.00–12.00 |Téma: nohy, DK
12.00–14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00–18.00 |Přednáška: Stabilita pohybu v prostoru, vliv gravitace.
|Téma: ruce, HK
|Přednáška: Vývoj a učení: každá poloha má pro sebe přiměřené napětí.
18.00–19.00 |Společná večeře
19.00–20:30 |Souvislost částí, využití opory v pozici a v pohybu

SOBOTA:

7.30–8.00 |Společná snídaně
8.00–12.00|Přednáška: Adekvátní a paradoxní stabilizace.
|Téma: pánev, bedra, břicho
12.00–14.00 |Společný oběd a polední přestávka
14.00–18.00 |Přednáška: Opora o zem, vnější opora (tape, pás)
|Téma: Hrudník, pletenec ramenní
18.00–19.00    |Společná večeře

NEDĚLE:

8.00–8.30|Společná snídaně
8.30–12.30 |Přednáška: Význam os; stabilita končetin a stabilita trupu
|Téma: Krk, čelist, hlava na krku
|Trupový válec, stabilní změny poloh
12.30–13.00 |Ukončení kurzu, organizační záležitosti

Akreditace:

Kredity: 15 (UNIFY – jen pro fyzioterapeuty)
Garant: Bc. Clara Lewitová, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

PŘÍSTUP VYCHÁZEJÍCÍ Z UČENÍ CLARY LEWITOVÉ.

Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.

 

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex