Načítám Akce

Funkční trénink pro fyzioterapeuty a lékaře

Funkční trénink je specializovaný kurz, který poskytuje vhled a pochopení problematiky programování krátkodobého a dlouhodobého tréninkového plánu pro všechny typy jedinců, od vrcholových sportovců po pacienty v pooperačních stavech.
Pod pojmem funkční trénink si lze představit v dnešní době cokoliv od skákání na gymballu přes podpor na předloktích (oblíbený „plank“) až po aktivní pohyby ramene. Správný funkční trénink je ale ve skutečnosti mnohem složitější a cílenější proces, který vyžaduje perfektní znalosti nejen cviků, ale i daného pacienta, jeho obtíží a cílů. Funkčností se pak myslí aplikace specifických poloh, pomůcek a dalších prostředků tak, aby v rámci terapeutického procesu došlo k co nejlépe cílenému rozvoji a zlepšení. Mluvíme tedy o funkčním aspektu, nebo-li terapii funkce daného člověka či segmentu. Tento trénink může sloužit nejen k dosažení lepších sportovních výkonů, ale i úlevě a předcházení bolesti či kompenzaci běžné denní zátěže.
Metodika funkčního tréninku je specializovaný kurz, který poskytuje vhled a pochopení problematiky programování krátkodobého a dlouhodobého terapeutického procesu pro všechny typy jedinců – od vrcholových sportovců po pacienty v pooperačních stavech. Důraz je kladen na přesné párování terapeutických zákroků a fází pacienta z hlediska jeho obtíží a potřeb tak, aby docházelo k rozvoji vhodné funkce. Větší část kurz bude věnována vlastní praktické části, která nabídne ucelený zásobník cvičení pro terapii spolu s pochopením způsobu, jak kombinovat tyto hmaty a polohy dohromady z hlediska terapeutické jednotky.

Cena kurzu: 2 000 Kč

Určeno pro:

trenéry, lékaře a fyzioterapeuty zabývající se problematikou sportovců a pro další zájemce.

Akreditace:

Počet kreditů: 5 (Unify- jen pro fyzioterapeuty)
Výukových hodin: 7,5 (á 60 min)
Odborný garant: MUDr. Barbora Danielová

Sytém kurzů FMP:

Mgr. Šádek a Mgr. Hybš vytvořili více než dvacítku kurzů vycházejících z originálního konceptu Functional Movement Principles (FMP). Ze zkušenosti lektorů vyplynula potřeba poskytnout účastníkům úvodní kurz, ve kterém se seznámí se základními principy FMP a osvojí si základní znalosti, které jsou třeba pro účast v navazujících kurzech. V budoucnu bude tedy možné absolvovat navazující kurzy pouze po absolvování úvodního kurzu FMP metody nazvaného Teorie a terapie funkčních poruch. Na úvodní kurzy navazuje celá plejáda dalších půldenních až dvoudenních kurzů:

• Fenomén hlubokého stabilizačního systému
• Kyčelní kloub v kontextu HSS
• Lopatka v kontextu HSS
• Ramenní pletenec v rukách specialistů: Od operace po vrcholový sport –
přesahový kurz tří lektorů (ortoped, fyzioterapeut, pohybový
specialista)
• Kolenní kloub v rukách specialistů: Od operace po vrcholový sport –
přesahový kurz tří lektorů (ortoped, fyzioterapeut, pohybový
specialista)
• Chodidlo a kolenní kloub v kontextu HSS
• Funkční trénink pro fyzioterapeuty a lékaře
• Terapie a funkční trénink dětí a dospívajících
• Terapie a trénink pacientů s bolesti bederní části páteře
• Dřep, klik, mrtvý tah, TGU a další komplexní cviky prakticky
• Bolesti hlavy v klinické praxi
• Ramenní pletenec pod drobnohledem: kritický přístup v diagnostice
• Péče o vrcholové sportovce
• Tendinopatie – jde tu vůbec o zánět?
• Stabilita a její význam v prevenci pádů a ke zlepšení výkonu
• Biomechanické vlastnosti pohybového systému
• Strečing – ano nebo ne?
• Biomechanika pohybového systému – fascie
• Jak na chronickou bolest
• Hypermobilita
• Progresivní terapie a specifický trénink pro vybrané funkční poruchy
• a další připravované kurzy

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex