Načítám Akce

Funkční tape v běžné praxi

Čtvrtý, pokročilý kurz přístupu Fyzioterapie funkce (FF4).
Tape, jako podpora aktivního zlepšení namísto pasivní náhrady. Učme se jej vymýšlet a tvořit podle aktuálního nálezu poruchy funkce. Kurz nabízí kreativní terapeutické tapování a hledání vhodné aktivní opory pro konkrétního jedince v jeho aktuální situaci, na základě komplexního vyšetření a konkrétní potřeby pacienta.
Tento kurz navazuje na základní pilíře kurzů Fyzioterapie funkce: Forma-Funkce-Facilitace a Pohyb a stabilita, ve kterých měli účastníci možnost seznámit se se základními principy a uvažováním Fyzioterapie funkce, naučit se funkčnímu vyšetření, zvažování souvislostí a hledání optimálních terapeutických možností s ohledem na individualitu každého pacienta. Prostřednictvím tapu získává ošetřovaný jedinec možnost vyzkoušet si v terapii nově navozený prožitek intenzivněji i ve svém běžném životě.

O Fyzioterapii funkce:

„Fyzioterapie funkce je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility celého pacienta čte o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima. Terapie je dialog pacienta s terapeutem. Terapeut hledá vhodné postupy a doprovází pacienta při aktivním učení se novým možnostem regulace napětí, koordinace pohybů, vnímání a (pohybové) životosprávy, optimální pro tohoto neopakovatelného člověka, pacienta.“ Clara Lewitová

Kde absolvovat kurzy:

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená. Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3. Vnitřní a vnější. Bc. Jitka Vanclová učí kurzy také v ONLINE formě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF. Téměř všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova. Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů. Online kurzy Bc. Vanclové a rozšiřující kurzy Mgr. Maryšky nemají žádnou vstupní podmínku.

Další informace naleznete na stránkách www.fyzioterapiefunkce.cz

Určeno pro:

fyzioterapeuty, lékaře, maséry

Podmínkou je absolvování kurzů 1 a 2 (Forma, funkce, facilitace a Pohyb a stabilita).

Akreditace:

Počet hodin: 19 (á 60 min)
Akreditace: žádáme UNIFY o schválení (pro fyzioterapeuty)
Odborný garant: Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Předběžný harmonogram:

SOBOTA

08:15 – 08:30 Prezence účastníků, zahájení, organizační záležitosti
08:30 – 12:30 Úvod: zahájení kurzu
Co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci?
Vyšetřování pohledem: celek jakož i detail, jejich popis, hledání souvislostí mezi nimi
12:30 – 13:30 Společný oběd
13:30 – 18:00 Taktilní vnímání a jeho význam pro pohybovou funkci
Svalové napětí a možnosti jeho ovlivnění
Praktické použití tapu: funkční tape na končetinách i trupu
18:00 – 19:30 Společná večeře
19:00 – 20:30 Praktické použití tapu: funkční tape na končetinách i trupu

NEDĚLE

08:00 –08:30 Společná snídaně
08:30 – 12:30 Cíle tapování
Princip pasivní opory a odlehčení, koordinace, restituce funkce
Pasivní odlehčení a aktivní terapie
Pasivní odlehčení a vnímání (extero-, propriocepce)
Jak hledat směry odlehčení, jak přizpůsobit tape funkci, jak zapojit pasivní tape do aktivní terapie
12:30 – 13:30 Společný oběd
13:30 – 18:00 Na které struktury tapem působíme a jak
Meze možností tapu – jiné možnosti opory a odlehčení
Možná rizika
Výběr materiálu
Jak hledat směry odlehčení, jak přizpůsobit tape funkci, jak zapojit pasivní tape do aktivní terapie
18:00 – 18:30 Ukončení kurzu, diskuse, organizační záležitosti

Praktické informace:

S sebou: pohodlné oblečení, poznámkový blok

Stravování: součástí ceny kurzu jsou 4 společná jídla

Ubytování: je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 250,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky v omezeném množství k dispozici), případně můžete zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka: Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Kde absolvovat kurzy Fyzioterapie funkce?

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená.

Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3. Vnitřní a vnější. Bc. Jitka Vanclová učí kurzy také v ONLINE formě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF. Téměř všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova.

Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů. Online kurzy Bc. Vanclové a rozšiřující kurzy Mgr. Maryšky nemají žádnou vstupní podmínku.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex