Načítám Akce

Forma, Funkce, Facilitace (FF1)

Fyzioterapie funkce (FF) je přístup, ve kterém fyzioterapeut ze struktury (těla), napětí měkkých tkání a reaktibility CELÉHO pacienta ČTE o funkci, pohybu, chování, o jeho stavu a možnostech změn ve smyslu optima.
Kurz Forma – funkce – facilitace je prvním z řady kurzů Fyzioterapie funkce a poskytuje základy přístupu Clary Lewitové k léčbě pacientů. Clara Lewitová osobně vyškolila učitele FF, kterým učení prvního kurzu počínaje rokem 2020 předává.
Úvodní kurz má teoretickou i praktickou část. V teoretické části se dozvíte, co vypovídá forma lidského těla o jeho pohybové funkci, jaký je význam vnímání (zejména taktilního) pro pohybovou funkci. Pozornost je věnována svalovému napětí a koordinaci. Praktická část zahrnuje podrobné vyšetření člověka, terapeutické impulsy a vnímání reakcí léčeného člověka.

HARMONOGRAM: je upravován dle průběhu kurzu

PÁTEK:

|8.00 – 9.00                 Prezence účastníků, organizační záležitosti
|9.00 – 12.00               Přednáška: Celistvost, funkce, forma. Vztahy v celku, 7 pozorovaných kvalit, klinická úvaha, hledání prvního vstupu. Palpace v praxi, cítit ruce
|12.00 – 14.00             Společný oběd a polední přestávka
|14.00 – 18.00             Přednáška: O facilitaci, možnosti změny napětí tkání.
Téma: nohy, DK, pánev
|18.00 – 19.00             Společná večeře
|19.00 – 20.30             Tvoření aktivního cvičení „na míru“

SOBOTA:

|07.30 – 08.00             Společná snídaně
|08.00 – 12.00             Přednáška: Vnímání, exterocepce, propriocepce.
Téma: pánev, bedra, břicho
|12.00 – 14.00             Společný oběd a polední přestávka
|14.00 – 18.00             Přednáška: Vývoj koordinace.
Téma: Bránice, hrudník, pletenec ramenní
|18.00 – 19.00             Společná večeře
|19.00 – 20.30             Přednáška: O botách a oblečení.

NEDĚLE:

|08.00 – 8:30               Společná snídaně
|08.30 – 12:30             Téma: Ramena, paže, ruce, krk, hlava, obličej, ústa
|12:30 – 13.30             Diskuse, ukončení kurzu, organizační záležitosti

Určeno pro:

Fyzioterapeuty, lékaře a další odborníky.

Akreditace:

Výukových hodin: 23 (à 60 minut)
Kredity: 15 (Unify, pouze pro fyzioterapeuty)
Garant: Bc. Clara Lewitová, Mgr. et Mgr. Jana Týkalová

Garant kurzu:

Bc. Clara Lewitová je fyzioterapeutka a učitelka. Ze zkušeností své mnoholeté praxe, inspirována svými učiteli: prof. Lewitem, prof. Jandou a prof. Vélem, vyvinula způsob myšlení a práce nazvaný Fyzioterapie funkce. Vychovala a jmenovala další svobodné učitele FF, kteří tento přístup rozvíjí dále a předávají prostřednictvím kurzů a klinických konzultací.

Praktické informace:

S sebou: Pohodlné oblečení, poznámkový blok, desky na diplom.
Stravování: Součástí ceny kurzu je 6 společných jídel. K vytvoření příjemné společné atmosféry kurzu lektoři doporučují se společných jídel účastnit.
Ubytování: Je možné přespat ve společné místnosti v prostorách CKP za 200,- Kč za noc ve vlastním spacáku (karimatky v omezeném množství k dispozici). Případně můžete zvolit některé ubytování v okolí: https://www.ckp-dobrichovice.cz/tipy-na-ubytovani/

Poznámka: Cesta z nádraží do CKP trvá pěšky cca 25 minut, nechte si prosím dostatek času na registraci před začátkem akce. V případě, že se Vám v den konání kurzu stane neočekávaná událost nebo máte zpoždění, informujte nás na telefonním čísle 775 603 573.

Kde absolvovat kurzy Fyzioterapie funkce?

Kurzy FF (1. Forma-funkce-facilitace, 2. Pohyb a stabilita, 3. O vnitřních prostorách, dýchání a hledání pohybu, 4. Funkční tejp, (Re)Fresh FF, Fyzioterapie těhotných žen a žen po porodu, případně další rozšiřující a klinické kurzy je možné absolvovat u všech svobodných učitelů: Mgr. Jana Maryšky, Mgr. Jitky Holubcové, Mgr. Marka Krále, Bc. Markéty Zikmundové, Mgr. Evy Pospíšilové, Bc. Richarda Vaľy a Bc. Jitky Vanclové. Kurz O miminkách: Fyzioterapie funkce u miminek a malých dětí učila Bc. Clara Lewitová a Mgr. Marek Král. Budoucnost tohoto kurzu je zatím otevřená.

Mgr. Jan Maryška nabízí také další tři rozšiřující kurzy 1. Senzitivní období ve vývoji dítěte, 2. O stabilitě a pohybu v měnícím se světě, 3. Vnitřní a vnější. Bc. Jitka Vanclová učí kurzy také v ONLINE formě a to kurz Úvod do Fyzioterapie funkce a kurz Vhled do fyzioterapie těhotných v souladu s přístupem FF. Téměř všichni učitelé nyní nabízejí kurzy ve spolupráci s CKP Dobřichovice a CKP Sámova.

Mezi jednotlivými základními kurzy FF lektoři vyžadují alespoň roční pauzu, kdy si přístup důkladně zkoušíte v praxi. Všechny základní kurzy svobodných učitelů jsou plnohodnotné a opravňují vás k účasti na navazujících kurzech u kteréhokoliv z lektorů. Online kurzy Bc. Vanclové a rozšiřující kurzy Mgr. Maryšky nemají žádnou vstupní podmínku.

Copyright © 2017 Centrum komplexní péče Dobřichovice s.r.o. Na Vyhlídce 582 252 29 Dobřichovice Česká Republika All rights reserved
Created by Cortex